Kerstmis

De Ster van Bethlehem: lost astronomie het mysterie op?

Er circuleren al langer theorieën onder astronomen over wat de “ster” geweest kan zijn, waarover Mattheüs het heeft in zijn Evangelie. Vaak wordt aangenomen dat de wijzen of magiërs eigenlijk Oosterse astrologen waren die in de ster een bijzonder voorteken zagen over de geboorte van de koning der Joden.In de loop der jaren zijn er verwoede pogingen gedaan vanuit de astronomie om het verschijnsel te verklaren. Er zijn over het algemeen twee soorten denkpistes te onderscheiden. Zij die ervan uitgingen dat er een sterachtig object te zien was zoals: een nova (ontplofte ster), een komeet, een heldere meteoor of een planeet. En zij die uitgaan van een samenstand van hemellichamen. Dit heeft immers een grote betekenis in de astrologie.