Over het verband tussen muziek, wiskunde en beeld

Deze voordracht gaat over het verband tussen muziek, wiskunde en beeld. Het gaat daarbij niet over het uitvoerende aspect van het musiceren maar over het muzikale denken dat als structuurdenken verband houdt met het wiskundige en plastische denken. De drie disciplines (muziek, wiskunde en beeld) benadrukken elk op hun manier een aantal aspecten, die als het ware complementair zijn aan mekaar. Wiskunde moet immers niet noodzakelijk getalsmatig worden ingevuld. Er is ook iets als kwalitatieve wiskunde, waarbij het intuïtieve en het aanschouwelijke element minstens zo belangrijk zijn. Maar ook bij de beeldende kunsten zijn er onderliggende wetmatigheden die tot veralgemening kunnen leiden. En ook de muziek heeft een innerlijke logica, die zich tot formele beschrijving leent. Muziek is echter een tijdskunst, in tegenstelling tot de beeldende kunsten, die ook in een momentopname hun inhoud kunnen presenteren. De wiskunde staat daar ergens tussenin. Er is immers een wiskunde van de stasis en een wiskunde van de overgang. Dit alles wordt geïllustreerd met aanschouwelijke voorbeelden uit natuur en kunst en talrijke muziekfragmenten die het geheel wat meer verteerbaar moeten maken.

Werkjaar: 
2017 - 2018
Datum: 
dinsdag, 14 november, 2017 - 20:00 tot 22:00
Lesgever: 
M. Reybrouck
Cursus: 
Seminaries Sterrenkunde
Deel: 
Najaar
Lokalen: 
Grote zaal