Tijd

"Tijd" is onlosmakelijk verbonden met sterrenkunde. Sinds de mens landbouw ging bedrijven, werd het vaststellen van datum en tijd immers levensnoodzakelijk. Astronomische verschijnselen lagen aan de basis van kalenders, die typisch werden gebaseerd op de zon of de maan, of een combinatie van beide. Het tijdstip van de dag kon bij helder weer bepaald worden met zonnewijzers.

Wanneer de behoefte aan meer nauwkeurige tijdmeting groter werd, volstonden die echter niet meer. Ten opzichte van een regelmatig lopende klok kan een zonnewijzer immers tot een kwartier voor- of achterlopen! Nauwkeurige tijdsbepaling werd belangrijk tijdens ontdekkingsreizen om lengteligging te bepalen, om wetenschappelijke theorieën experimenteel te kunnen valideren, en, sinds de 19de eeuw, ook om ... de trein niet te missen!

Uiteindelijk heeft dit geleid tot het invoeren van de atoomtijd, maar het synchroniseren hiervan met de burgerlijke tijd vergt nauwkeurige astronomische waarnemingen. Dankzij bijzondere en algemene relativiteits­theorie verkreeg de moderne wetenschap meer inzicht in het concept tijd, wat op zijn beurt weer erg belangrijk is in de kosmologie, de leer over ontstaan en evolutie van het heelal.

De ontwikkeling van het tijdsbegrip is zonder enige twijfel een zeer belangrijk erfgoed van de mensheid dat onlosmakelijk verbonden is met de ontwikkeling van de sterrenkunde.

Is er iets onduidelijk? Heb je een fout gevonden? Mail ons!