Wat gebeurt er in de buurt van een zwart gat

Veronderstellen we even dat een astronaut op het punt staat in een zwart gat te vallen. Een waarnemer ver weg van het zwart gat ziet altijd dat zijn collega uitgerekt wordt als spaghetti, alvorens in het zwarte gat te verdwijnen. Eigenlijk ziet de waarnemer dat laatste nooit gebeuren omdat de tijd steeds meer vertraagd wordt bij het naderen van het zwarte gat.

 

De aarde is voor de mens een enorm groot lichaam, daarom ervaren wij de zwaartekracht alleen verticaal. 

 

 

Wanneer een groot lichaam in een klein zwart gat valt, treden er niet alleen verticale krachten op maar ook horizontale die het object zijdelings samendrukken.

Van meter tot meter verandert de gravitatiekracht enorm.

 

Bij een zeer zwaar zwart gat, zoals dat in de kern van een sterrenstelsel, zijn er praktisch geen getijdenkrachten ter hoogte van de horizon. Deze worden pas veel later, veel dichter bij het centrum van het zwarte gat merkbaar. De astronaut voelt dus niet dat hij de horizon passeert. Zijn ervaring van deze gebeurtenis is dus helemaal anders dan die van een waarnemer op veilige afstand.

Ook al kan niemand de astronaut nog zien eens hij achter de horizon verdwenen is,

kan de astronaut nog steeds objecten buiten het zwarte gat zien.

Het enige dat hem zal opvallen is dat ze sterk vervormd zijn, door de kromming van de ruimtetijd.

Is er iets onduidelijk? Heb je een fout gevonden? Mail ons!