De Grote Bewolking van 21 december 2020

Tja, het was dus van dat op 21 december... Het is tenslotte nog altijd 2020....

Een grote regenzone onttrok de Grote Conjunctie aan ons oog...  althans in België.

Want in andere delen van de wereld was het wel helder en daar werd de dichte samenstand van de gasreuzen Jupiter en Saturnus gretig waargenomen en natuurlijk gefotografeerd!

 

Enkele beelden van elders

Vanuit Arizona, USA

opnames gemaakt door Fred Espenak, NASA's eclips-specialist-op-rust-maar-nog-heel-actief-als-waarnemer-fotograaf:

 

Deze opname toont aan hoe de planeten op drie dagen tijd naar elkaar toe bewogen. Merk ook op hoe de stand van de Jupiter-maantjes wijzigt van dag tot dag!

 

Vanuit de Atacamawoestijn in Chili

Foto gepubliceerd door het ALMA-observatorium (fotograaf: Pablo Carrillo). Deze foto werd genomen nabij de Mano del Desierto

 

 

Voorafgaand aan 21 december...

Het was in België dan wel bewolkt op 21 december, de avonden voorafgaand aan "de grote finale" waren er wel opklaringen op het goeie moment! Urania's Astrofotografen lieten zich niet onbetuigd!

Enkele resultaten van 20 december!

Overzichtsfoto (foto: Sven De Deyne)

 

Detail (Sven De Deyne)

 

Detail met info (Sven De Deyne)

 

Foto: Chris Van Bael

 

Meer foto's in deze fotogalerij!

 

Wil je alle details weten over hoe het komt dat we deze planetendans zagen gebeuren? In deze Urania Astronomie Lezing wordt het haarfijn uitgelegd!

 

En was dit dan echt de kerstster? Ook daarover vertellen we je graag de details!