ESA’s nieuw Europees coördinatiecentrum voor ruimteweerdiensten

Vandaag was de officiële inhuldiging van het nieuw Europees coördinatiecentrum voor ruimteweerdiensten – Space Weather Coordination Centre (SSCC).  Het SSCC is opgericht in het kader van het ESA programma ‘Space Situational Awareness’ (SSA) en bevindt zich op de 'Space Pole' in Brussel. Het SSCC is het Europees zenuwcentrum voor ruimteweer en omvat tevens de allereerste Europese ruimteweer-helpdesk. Gebruikers krijgen er eerste hulp van experts inzake zonneweer, de toestand van de ionosfeer, magnetische verstoringen rondom de Aarde en het gedrag van energetische deeltjes ter hoogte van satellietbanen. Het centrum is het verzamelpunt van alle nieuwe en bestaande gespecialiseerde diensten in Europa. 

Als bijdrage tot het SSA-programma ontwikkelen ruimteweerexperts waarschuwingssystemen om satellieten en technologische infrastructuur op aarde te beschermen. Deze diensten helpen de eindgebruikers in economische vitale sectoren zoals de olie- en gaswinning, elektriciteitsnetten en –distributie en navigatie, om de nefaste effecten van extreem ruimteweer te beperken, de kosten ervan te drukken en de betrouwbaarheid en diensten voor de burgers te verbeteren.

De ESA website vindt u op http://swe.ssa.esa.int