Higgs deeltje waarschijnlijk gevonden !

Vanmorgen heeft de CERN een historische mededeling gedaan: ze zijn 99,999% zeker dat ze het Higgs boson hebben waargenomen. Het belang is dat dit een bevestiging is voor het standaard model, de beschrijving van alle elementaire deeltjes en krachten in de kosmos. Al jaren worden naar sporen van het deeltje gezocht, professor Higgs van de universiteit van Edinburgh die het bestaan 50 jaar geleden voorop stelde was er bij vanmorgen. Zonder deze bevestiging moesten we ons model van het heelal terug herzien.

Grafiek met puls rond 125 GeV, bron: CERN

Het probleem is dat het Higgs deeltje - of ook wel eens "godsdeeltje" genoemd - heel moeilijk waar te nemen is omdat het enorm snel vervalt. Daarom werden in experimenten protonen met grote snelheid op elkaar afgevuurd in de LHC van het CERN, om dan de energie die vrijkomt te meten. Vermits massa in energie kan overgaan, zocht men naar energiepieken die konden wijzen op verval van een onbekend deeltje. Dit is nu met 99,999% zekerheid vastgesteld rond 125 GeV in 2 onafhankelijke experimenten. Daarbij moet wel de opmerking gemaakt worden dat dit theoretisch nog een ander elementair deeltje kan zijn.

Nog meer achtergrondinformatie over het Higgs boson op Wikipedia. (EN).