Kans op vallende sterren: Geminiden

Tot 17 december zijn de Geminiden weer actief, één van de rijkste jaarlijks terugkerende meteorenzwermen. Dit is een zwerm die trage en heldere 'vallende sterren' voortbrengt. De radiant (het punt aan de hemel van waaruit alle meteoren lijken te vertrekken) is gelegen nabij de ster Castor van het sterrenbeeld de Tweelingen. Het maximum van deze zwerm is voorzien vandaag woensdag 14/12 rond 13h, kijk dus de komende avond en nacht. ’s Avonds is er de maan nog niet, maar in de nanacht, als de maan stoort, staat de radiant hoger. In de nacht nadien verdient de avond de voorkeur. In de nanacht is de activiteit waarschijnlijk alweer flink gedaald . In tegenstelling tot veel andere meteorenzwermen stammen de Geminiden niet af van een komeet, maar van de planetoïde 3200 Phaeton (die overigens wel komeetachtige trekken vertoont).