Soorten

Er zijn verschillende soorten sterren. Hier bespreken we twee grote groepen: de variabelen en de dubbel- en meervoudige sterren.
Dubbelsterren zijn twee sterren die zeer dicht bij elkaar aan de hemel staan. Als we bedenken dat sterren ontstaan uit samentrekkende gaswolken, dan is het aannemelijk dat ze vaak in paren ontstaan. Deze sterren zullen dan rond elkaar gaan draaien. Er zijn echter ook sterren die enkel schijnbaar bij elkaar horen.
Veranderlijken zijn sterren die in helderheid variëren. Dit kan komen omdat een zwakkere component van een dubbelster voor een heldere schuift. Maar sommige veranderlijken ontstaan ook door processen in de ster zelf. Een voorbeeld zijn sterren die zich tussen de fase op de hoofdreeks en rode reus bevinden.

Is er iets onduidelijk? Heb je een fout gevonden? Mail ons!