Weerkunde

Waarom weerkunde in een volkssterrenwacht ?

Vooreerst heeft deze wetenschap een dienende rol voor de waarnemers van de sterrenhemel. Wolken maken optische waarnemingen uiteraard onmogelijk, maar ook onstabiliteit in de atmosfeer of te veel stofdeeltjes kunnen de kwaliteit van de beelden verminderen. Op vraag van de waarnemers kunnen we op eerder korte termijn een prognose maken over de mogelijkheden om veldwerk te gaan doen. Naast het bemannen van een traditioneel weerstation op de terreinen van Urania is dat één van de activiteiten van de werkgroep weerkunde.

Daarnaast kan je niet naast het maatschappelijk belang van het weer. Dagelijks krijgen we nieuws uit alle uithoeken van de wereld dat weergerelateerd is : overstromingen in China, droogte in de Afrikaanse Sahel, een orkaan in de Cariben, een sneeuwstorm in de Verenigde Staten, en dichterbij een omgewaaide festivaltent of verkeerschaos na sneeuwval . Voorkomen kan de weerkunde deze gebeurtenissen niet, maar wel min of meer voorspellen en vooral verklaren. En zo zijn we terug bij de volkssterrenwacht die wetenschap voor een breed publiek toegankelijk maakt. Regenbogen, een halo, een machtige cumulonimbuswolk : we kunnen ervoor in bewondering staan, maar het wordt nog boeiender als we ook begrijpen wat er op dat ogenblik gebeurt.

Mogelijk nog belangrijker dan de weerkunde is de klimatologie. Die bestudeert de gebeurtenissen en de veranderingen in de atmosfeer op langere termijn dan enkele dagen of weken, en dat brengt ons meteen bij de huidige problematiek van de opwarming. We trachten de gevolgen van die opwarming in te schatten en stellen de vraag wat we kunnen doen aan oorzaken en gevolgen.

Is er iets onduidelijk? Heb je een fout gevonden? Mail ons!