Waarom heeft de Maan geen atmosfeer?

Er is inderdaad wel aantrekkingskracht op de Maan, maar te weinig om al deze gassen vast te houden. Stel dat we de Maan nu een atmosfeer zo dicht als die van de Aarde geven zouden, dan zou door de geringere zwaartekracht het grootste deel al snel de ruimte in verdwijnen. Er blijft dan echter inderdaad nog wel een beetje atmosfeer over. 

Deze atmosfeer is natuurlijk veel minder dicht dan de oorspronkelijke atmosfeer. Het gevolg is dat de temperatuur aan het oppervlak oploopt, door de geringere bescherming van de atmosfeer. Het oppervlak warmt de atmosfeer op, waarvan de moleculen hogere snelheden krijgen en ook aan de zwaartekracht zullen ontsnappen. Hierdoor wordt de atmosfeer nog minder dicht, nog minder bescherming, nog hogere temperatuur, enzovoorts. Op die manier verdwijnt de hele atmosfeer in de ruimte.