Werkgroepen

Urania is een volkssterrenwacht. Dat houdt niet alleen in dat we heel wat activiteiten organiseren voor het publiek, maar ook dat we een aangename omgeving willen bieden aan mensen die bij ons sterrenkunde willen beoefenen. Hoe gaat dat? Je bezoekt de sterrenwacht een paar keer, wordt gebeten door de microbe en je komt een cursus volgen. Gaandeweg leer je meer over die boeiende hobby en ja, plots wil je ook actief aan sterrenkunde doen! Daarvoor kan je terecht in de werkgroepen op Urania: zij zijn het kloppende hart van Urania's dagelijkse wetenschappelijke werking. Hieronder vind je een overzicht van onze werkgroepen. Voor meer informatie over een bepaalde werkgroep kan je de werkgroepleider contacteren.

Waarnemen

 • Algemene Sterrenkunde (WGAS) Toegankelijk voor alle Urania-leden met een basiskennis sterrenkunde. Er worden zowel theoretische als praktische onderwerpen behandeld. Van de leden wordt een actieve inbreng verwacht.
 • Meteoren Jaarlijks worden tientallen uren waarnemingen van vallende sterren verricht en verwerkt.
 • Poollicht Als er kans is op poollicht in onze streken, zal je het geweten en gezien hebben!

Theoretische sterrenkunde

Indien je tot in de kleinste details de fysische en wiskundige grondbeginselen van de astronomie wenst te doorgronden, kan je ongetwijfeld terecht bij ÈÈn van de volgende werkgroepen:

 • Astrofysica en Kosmologie Deze werkgroep gaat geen enkele wiskundige uitdaging uit de weg. De leden komen 2 tot 3 maal per maand samen om deze onderwerpen in detail te bestuderen. Dit alles gebeurt met de hulp van de nodige notities die uiteraard nogal zwaar wiskundig zijn.
 • Theoretische Fysica De werkgroep theoretische fysica is in het leven geroepen om onderwerpen rond wetenschap en sterrenkunde die in de seminaries aan bod komen meer toe te lichten en de achterliggende theorie op vlak van fysica te bestuderen.

Technisch

 • Astrofotografie Zelf foto's nemen, met een klassiek fototoestel, een digitale camera of een CCD-camera.
 • Fotometrie Meten van de helderheid van hemellichamen.
 • Kijkerbouw De mensen van werkgroep kijkerbouw maken hun eigen telescopen, van het slijpen van de spiegel tot het afwerken van de montering.
 • Radioastronomie Bouwen van radiotelescopen en ermee waarnemen. Als je meer wil leren over elektronica, informatica en astronomie en dat ook wil toepassen, zal je je thuisvoelen in deze werkgroep.

En verder...

 • Lichthinder Het probleem aankaarten en concrete acties op touw zetten om de lichtvervuiling terug te schroeven.
 • Weerkunde Het weer begrijpen, opmeten en ... zelf voorspellen!
 • Jeugdwerking Oberon Verenigt alle jongeren tussen 6 en 25 jaar in ÈÈn jeugdwerking. Werkkringen, waarnemen, kamp, driedaagsen, jeugdcursus, ...

Nieuwsberichten

De jacht op Mercurius

Mercurius is de moeilijkst waarneembare planeet van ons zonnestelsel. Ze zit altijd dicht bij de zon en is slechts een tiental dagen per jaar gunstig geplaatst, maar dan altijd in de schemering en laag aan de horizon. Veel waarnemers hebben daarom Mercurius nog nooit gezien. Echter, als de planeet voor de zon schuift, is ze relatief gemakkelijk te detecteren als een klein zwart schijfje. De vorige Mercuriusovergang was in 2016. Maar op maandag 11 november deed de kleine rakker het weer… Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de meeste leden van WGAS (Werkgroep Algemene Sterrenkunde) deze datum in het vet in hun agenda hadden aangeduid. Immers, de volgende transit is pas in 2032!

Paasastrokids 2019

Elk jaar tijdens de schoolvakanties organiseert Urania een kamp voor kinderen die interesse hebben in astronomie. De Astrokids verwelkomen inderen uit de lagere school. Dit jaar gaan de Paasastrokids door van maandag 8 tot vrijdag 12 april. Die dagen komen de kinderen van 9u tot 16u naar de Sterrenwacht. Daar leren ze aan de hand van kleine lesjes, spelletjes, knutselactiviteiten... alles wat met onze prachtige sterrenhemel te maken heeft.

Komende werkgroep activiteiten

WGAS: Kosmische afstandsladder (ONLINE) 04/03/2021 - 20:00 tot 21:00 Algemene Sterrenkunde
WGAS: Waarneemavond (KOT-EDITIE) 11/03/2021 - 20:00 tot 21:00 Algemene Sterrenkunde
WGAS: Deepieweekend XVIII 12/03/2021 - 17:00 tot 14/03/2021 - 13:00 Algemene Sterrenkunde
WGAS: Op zoek naar stenen uit de ruimte! (ONLINE) 18/03/2021 - 20:00 tot 21:00 Algemene Sterrenkunde
WGAS: Astronieuws (ONLINE) 25/03/2021 - 20:00 tot 21:00 Algemene Sterrenkunde
Paasastrokids 12/04/2021 - 09:00 tot 16/04/2021 - 16:00 Oberon
Zomerastrokids 12/07/2021 - 10:00 tot 16/07/2021 - 15:00 Oberon