Theoretische fysica

De werkgroep theoretische fysica werd actief in 2004. Eerst is de unificatie van de natuurkunde met bijhorende natuurconstanten aan bod gekomen en de resultaten daarvan werden verwerkt

in verslagen gepubliceerd in 'De Sterrenwachter'. Later werd een hypothese rond emergente zwaartekracht erbij betrokken waaruit eveneens heuse artikels volgden in 'De Sterrenwachter'.

 

Ten tweede kwam de Cabibborotatie binnen de discipline kernfysica aan bod. Met dit mechanisme kan verklaard worden hoe quarksmaken in elkaar kunnen overgaan door de zwakke wisselwerking.

Het standaardmodel in de kernfysica werd eveneens bestudeerd met als doel de atoomkernen als een golffunctie te kunnen opvatten.

 

Als derde thema werd er een informele cursus gestart over relativistische zwaartekracht als aanloop tot de Algemene Relativiteitstheorie van Einstein.

 

Momenteel wordt de kwantummechanica behandeld in zijn geheel en ook de watermolecule wordt bestudeerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de klassieke, relativistische en de kwantumveldentheorie.

Hieruit is een syllabus ontstaan gedurende de reeds gegeven sessies. Die syllabus wordt tijdens het komende werkjaar (2021 - 2022) herbekeken en aangevuld zodat de lessen grotendeels hernomen zullen worden.

 

Werkgroepleider: Christiaan Rulmonde

Contact: crul@urania.be

Is er iets onduidelijk? Heb je een fout gevonden? Mail ons!