Theoretische fysica

De werkgroep theoretische fysica werd actief in 2004. Eerst werd getracht met behulp van eigen proefopstelling de snelheid van de zwaartekracht te meten. Door middel van een permanent belaste ophanging werd de cyclus van de maan rond de aarde gemeten en daaruit werden de theoretisch reeds gekende resultaten afgeleid.

Als tweede thema kwam de Cabibborotatie binnen de discipline kernfysica aan bod. Met dit mechanisme kan verklaard worden hoe quarksmaken in elkaar kunnen overgaan via de zwakke wisselwerking overgebracht door de gekende intermediaire vectorbosonen. Het standaardmodel in de kernfysica werd eveneens bestudeerd met als doel de atoomkernen als golffunctie te kunnen opvatten.

In 2011 werd er een informele cursus gestart over relativistische zwaartekracht die tot het einde van het werkingsjaar 2011-2012 zal lopen. De lesgever en een aantal nieuwe leden zijn lid geworden van de werkgroep dankzij de kennismakingsrondes tijdens de Ledenavond waar de diverse werkgroepen werden voorgesteld.

De unificatie van de natuurkunde is voordien aan bod gekomen en de resultaten daarvan werden verwerkt in de werkgroepverslagen voor de Sterrenwachter. Nog enkele artikels zullen volgen over hoe de fundamentele natuurconstanten zouden kunnen volgen uit de theorie.

Is er iets onduidelijk? Heb je een fout gevonden? Mail ons!