Radioastronomie

Deze werkgroep wil radioastronomische waarnemingen uitvoeren. Hiervoor bouwt ze indien nodig zelf ontvangstapparatuur: ontvangers die (delen uit) het spectrum van 10 hertz tot 12 of meer gigahertz bestrijken. Sinds 30 juni 2002 beschikt de werkgroep over een 3 meter schotelantenne, die staat opgesteld naast de waarnemingstoren.

Met deze tot de verbeelding sprekende apparatuur - maar ook met de veel kleinere huis-, tuin- en keukenapparatuur - wil Urania in de toekomst meedraaien in Europese en wereldwijde netwerken van verenigingen van radioastronomieamateurs. Als je meer wil leren over elektronica, informatica en astronomie en dat ook wil toepassen, zal je je thuisvoelen in deze werkgroep.

Sinds juni 2004 zijn er ook veelbelovende resultaten behaald met een 21MHz-ontvanger.

De Werkgroep Radioastronomie experimenteert al een tijd met waarnemingen op de 21cm waterstoflijn.

De Werkgroep Radioastronomie registreert sinds 2010 continu de verschillen in sterkte die optreden in het magnetisch veld van de aarde met een magnetometer die zich bevind op de site van het Fort Van Lier.

Bekijk onze waarnemingen online.

Samenwerking met VVS-werkgoep Radioastronomie

De Werkgroep Radioastronomie van Urania werkt zeer uitgebreid samen met de Werkgroep Radioastronomie van de VVS.

Samenwerking met DX-A Hoboken

Al verschillende jaren is er een intensieve samenwerking met DX-A, de vereniging van kortegolfluisteraars uit Hoboken.

Samenwerking met LiRa

Sinds april 2009 is er een nauwe samenwerking met de vzw LiRa (Lierse Zendamateurs).

Is er iets onduidelijk? Heb je een fout gevonden? Mail ons!