Astrofotografisch Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

A

Achromaat Een telescoop waarbij tenminste 2 golflengten van licht dezelfde brandpuntsafstand hebben. Dit kan door het gebruik van verschillende soorten glas. Dit kan fotografisch merkbaar zijn met doorgaans een blauwe gloed rond sterren of heldere objecten.
Airy disk De afbeelding die door een optisch systeem van een puntbron wordt gemaakt. Door diffractie ontstaan er rond de puntbron ringen. Sterren vertonen een airy disk wanneer ze worden bekeken door een telescoop.
Amp glow Warmte van elektronica rond de fotografische sensor kan enkele pixels in een foto doen oplichten bij langere sluitertijden.
Apertuur (Aperture) De opening of diameter van een telescoop of lens. Dit bepaalt hoeveel licht er in de telescoop binnenkomt.
Apochromaat Een telescoop waarbij alle golflengten van zichtbaar licht dezelfde brandpuntsafstand hebben. Dit kan door het gebruik van verschillende soorten glas. 
Artefact Een ongewenste vlek of structuur in een bewerkte astrofoto die op de originele foto's niet zichtbaar was.
Astrofotografie De kunst/wetenschap van het fotograferen van hemelobjecten en verschijnselen. Zoals nevels, planeten, de melkweg,...
Astromod Het aanpassen van een commerciële spiegelreflexcamera om meer licht van bepaalde golflengten (zoals H-alfa, H-beta,..) door te laten op de sensor.
Autoguiding

Het automatisch bijsturen van een telescoopmontering, die afwijkingen heeft door mechanische toleranties, om langere belichtingstijden mogelijk te maken. Meestal door middel van een tweede camera verbonden met een computer die de correcties uitrekent op subpixel niveau.

 

 

Terug naar boven

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

B

Backfocus 1. Voor camera's bedoelt men met backfocus, de afstand van het montagevlak voor lenzen tot het vlak van de sensor. Doorgaans 44.1mm voor Canon DSLR camera's.
2. Voor lenzen bedoelt men de afstand van het montagevlak tot het vlak waar het beeld gevormd wordt. Bijvoorbeeld 55mm voor veel comacorrectors.
Bahtinov masker Een hulpstuk voor het scherpstellen van een telescoop met camera. Door het bewust creëren van diffractie spikes onder een hoek van 40 graden, kan men heel precies bepalen wanneer een telescoop scherp is.
Banding Verticale of horizontale tintverschillen in een bewerkte astrofoto. Vaak het gevolg van te weinig belichting, of een ruisgevoelige camera.
Barlow lens Een lens die de brandpuntsafstand van een telescoop verlengt zonder de telescoop dusdanig te verlengen. Bijvoorbeel een 2x barlow maakt van een  2000mm brandpunt een 4000mm brandpunt.
Bayerpatroon een patroon van groen, rood en blauw filters dat op een CCD of CMOS sensor wordt gekleefd om one-shot color beelden te kunnen maken.
Beeld rotatie De rotatie van het beeldveld in een telescoop wanneer de poolas niet precies is uitgelijnd.
Belichten Het openen van de sluiter op een camera voor een bepaalde tijd om een foto te maken.
Bias Een foto van een zo kort mogelijke belichtingstijd op een sensor om de startwaarden van elke pixel te registreren.
Binning Het samennemen van meerdere pixels, doorgaans op een CCD camera, om uitleesruis te verlagen, de gevoeligheid te verhogen en om de pixelgrootte beter aan te passen aan de brandpuntsafstand van de telescoop.
Blooming Het overlopen van elektronen van de ene pixel naar de andere bij hele heldere objecten. Typisch gezien bij CCD sensoren bij het fotograferen van heldere sterren.
Bortle Schaal Schaal van 1 tot en met 9, die de mate van lichtvervuiling van de hemel aangeeft. Waarbij klasse 1 een perfect heldere hemel voorsteld zonder enige vorm van lichtvervuiling en klasse 9 de typische lichtvervuiling in het centrum van grote steden. Waarden voor België variëren tussen 4 en 9.
Broadband Fotograferen met een heel breed spectrum van het zichtbaar licht. Doorgaans de L component in LRGB afbeeldingen, of wanneer men met een one-shot-color camera zonder extra filters fotografeert.
Bulb Camerastand voor een DSLR camera die zelf gekozen sluitertijden toelaat. Doorgaans om langer te belichten dan 30 seconden.

 

 

Terug naar boven

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

C

C mount / C adapter Eén van de vele lens montage standaarden naast T-thread, Bajonet,…
Calibratieframes

Extra afbeeldingen die worden gemaakt om de kwaliteit van astrofoto's te verbeteren, waaronder Bias frames, Dark frames, Flat Frames en Darkflat Frames.

Calibreren Het verwerken van de calibratieframes op de set light frames waarna de light frames kunnen worden geregistreerd.
Camera Elektronisch toestel om licht door een lens of telescoop vast te leggen.
Cassegrain Type spiegelkijker, met een holle hoofdspiegel en een bolle secundaire. Het beeld wordt gevormd achteraan de kijker door een gat in de hoofdspiegel. Er bestaan subtypes met andere optische fouten, zoals Richey-Chretien, Dall-Kircham,…
Catadioptrisch Type telescoop die reflector en refractor optische elementen combineert om optische beeldfouten te verbeteren. Voorbeelden van catadioptrische systemen zijn de Schmidt-Cassegrain of Maksutov-Cassegrain.
CCD Charge-Coupled Device. Elektronische technologie om camerasensoren te maken. Typisch voor deze technologie is de hoge quantum efficiency, maar ook blooming.
Chromatische abberatie Het ontstaan van kleurshift door optische fouten in een lenzensysteem. Zichtbaar bij veel achromatische kijkers, of goedkopere fotolenzen.
Clip in filter Fotografisch filter dat in een beugel is gemonteerd dat in de body van een DSLR camera klikt. Veel gebruikte filters zijn Licht Pollutie Filters.
Clipping Het aftoppen van een signaal omdat het niet in het dynamisch bereik van de foto past. Kan zowel over clipping in het zwarte of witte gebied.
CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor. Een Alternatieve elektronische technologie waarmee ook camerasensoren kunnen worden gemaakt. Doorgaans goedkoper dan CCD, maar vaak ook lagere quantum efficiency.
Collimatie Het optisch uitlijnen van verschillende componenten van een telescoop om het beeld van de telescoop te verbeteren.
Coma Een optische beeldfout die voor langgerekte sterren zorgt in de hoeken van het beeld. Typisch te zien bij Newton kijkers. Hoe kleiner de openingsverhouding hoe meer coma er in het beeld zichtbaar is.
Coma corrector Een groep lenzen die tussen de camera en een telescoop, typisch Newton kijker, wordt gemonteerd om de Coma afkomstig van het optisch systeem te verminderen.
Crop Een kleiner stuk van een origineel grotere foto.
Cropfactor De verhouding tussen de grootte van de crop sensor en een kleinbeeld sensor. Bij de meeste Canon DSLR's typisch 1,6x , Bij Nikon typisch 1,5x.
Crop sensor

Een camerasensor die kleiner is dan een kleinbeeld sensor van 36mm bij 24mm. De meeste DSLR Camera's hebben een crop sensor.

 

 

Terug naar boven

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

D

Dark current Lekstroom die bestaat in alle sensortechnologie die voor thermische ruis zorgt. Door sensoren te koelen verlaagt de dark current en dus ook de thermische ruis.
Darks Een type kalibratieframe die enkel de thermische ruis bevat, waardoor deze thermische ruis van light frames kan worden afgetrokken. Wordt genomen met dezelfde ISO waarde en sluitertijd als de Light opnamen, maar dan met afgedekte kijker om zo enkel ruis van de sensor op te nemen.
Dauwlint Een weerstandlint dat rond optische elementen wordt gedaan om te voorkomen dat ze aandampen in de soms vochtige buitenlucht.
Dawes limiet De formule die de limiet voor het oplossend vermogen van een telescoop definieerd. Genoemd naar W.R. Dawes.
Formule: R = 116/D
Waarbij R, het oplossend vermogen van de telescoop in boogseconden en D, De diameter of opening van de kijker in mm. Zie ook Rayleigh criterium.
Debayering Het interpoleren van de pixel kleuren aan de hand van naburige pixels in de juiste kleur. Dit is nodig voor one-shot-color cameras die meestal een RGGB bayermatrix hebben.
Deep sky object (DSO) Objecten aan de hemel die geen individuele ster zijn of een object in het zonnestelsel. Doorgaans relatief kleine of zwakke objecten aan de hemel, die enkel met een telescoop zichtbaar zijn.
Diafragma Een set van lamellen in een lens die ervoor zorgen dat de opening van een lens kan worden verkleind om minder licht door te laten, maar ook om de scherptediepte te vergroten. Voor astrofotografie wordt het diafragma doorgaans zo ver mogelijk open gezet, soms word het diafragma ook een stop terug gedraaid om eventuele lensfouten te verminderen.
Diffractie limited De optische kwaliteit van de onderdelen is zo dat de beeldresolutie beperkt wordt door de theoretische diffractielimiet. Dit geldt voor de meeste systemen die vanop aarde waarnemen omdat de theoretische diffractielimiet doorgaans bepaald wordt door de atmosfeer.
Diffractie spikes Puntvormige strepen die in een kruis rond heldere sterren staan op foto's genomen met een Newton telescoop. De diffractie spikes zijn afkomstig van de kruisvormige houder van de secundaire spiegel van de telescoop.
Dithering Het bewust verplaatsen van de telescoop tussen opnames door om kwantizatieruis meer random te maken en waardoor die lager is na stacking.
Doublet Een refractor telescoop waarbij het primaire objectief uit 2 elementen bestaat. Doorgaans zijn dit achromatische kijkers.
Draadontspanner Een bedrade afstandsbediening voor een camera om trillingen te vermijden bij het maken van een foto.
Drift alignment Een methode om de poolas van een equatoriale montering zeer nauwkeurig uit te lijnen op de aardas.
Drizzle Een digitale verwerkingstechniek die foto's gaat oversampelen om fijnere details in foto's te kunnen krijgen.
DSLR Digital Single Lens Reflex-camera oftewel een Digitale spiegelreflex camera
Dynamic range / HDR Het aantal onderverdelingen tussen zwart en wit die mogelijk zijn op een foto. Bij high dynamic range fotografie worden verschillende fotos met verschillende belichtingsinstellingen gecombineerd.

 

Terug naar boven

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

E

Extension ring Een metalen ring die gebruikt word om een juiste afstand te creëren tussen optische elementen.

 

Terug naar boven

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

F

Field flattener Optisch element dat achter een telescoop wordt geplaatst om een vlak beeldveld te maken voor een camera.
Field of view Beeldgrootte van een foto in boogseconden aan de hemel.
Filter Optisch element dat een deel van het spectrum van het licht in een telescoop doorlaat of blokkeert. Bijvoorbeeld lichtpollutie filters of H-alfa filters.
Filterwiel Een mechanisch wiel waarin 1,25 inch of 2 inch filters gemonteerd kunnen worden om gemakkelijk te kunnen wisselen tussen filters.
FITS Flexible Image Transport System, een bestandsformaat dat vaak gebruikt word voor astrofotografische foto's.
Flatdark of darkflat Net zoals darks kalibratieframes zijn om thermische ruis van light frames te halen, zijn flatdarks kalibratieframes om thermische ruis en deadpixels van flat frames te halen. Ze hebben dezelfde instellingen als de flat frames maar dan met de lenskap op de lens of kijker.
Flatfield panel Een electroluminicent of LED lichtgevend paneel dat een egale witte bron is voor het nemen van flat frames.
Flats Flats of flat frames zijn kalibratieframes die vignettering en stofringen van het optisch systeem corrigeren. Ze worden genomen van een egaal verlichte achtergrond waarbij de helderheid van de flat frames zo gekozen is dat helderheidsverschillen door vignettering en stof lineair zijn weergegeven. Vaak wordt gebruik gemaakt van een flatfield panel of neemt men sky flats.
Focal reducer Een optisch element dat achter een telescoop kan worden geplaatst om de brandpuntsafstand van de kijker te verkleinen en zo het beeldveld te vergroten.
Full spectrum mod Astro modificatie van een camera waarbij alle filters werden verwijderd zodat het volledige spectrum van het licht de sensor kan bereiken. Wat de camera kan capteren is ook afhankelijk van de sensor technologie.
Full width half maximum Statistische maat die de breedte van een Gausiaanse verdeling aangeeft. Vaak gebruikt om de scherpte van sterren te bepalen omdat het centrum van een airy-disk een Gausiaans verloop heeft. Een kleinere FWHM betekend een grotere scherpte

 

Terug naar boven

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

G

Gemodificeerd. Een camera waarbij enkele elementen zijn veranderd om de bruikbaarheid voor astrofotografie te verbeteren. Doorgaans is dit het verwijderen van één of meerdere filters.
Guide camera Extra camera die gebruikt wordt om de telescoop bij te sturen. Zie ook autoguiding.
Guidescope

Een kleine telescoop bovenop of naast de primaire telescoop die gebruikt wordt om samen met de guide camera de telescoop bij te sturen.

 

Terug naar boven

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

H

H-α Filter Filter voor een specifieke emissielijn van waterstof, waarbij een elektron terugvalt van de derde naar de tweede schil, in het diep rode gebied op 656,28 nm waarop veel emissienevels licht uitzenden.
H-β Filter Filter voor een specifieke emissielijn van waterstof, waarbij een elektron terugvalt van de vierde naar de tweede schil, in het groene gebied op 486,1 nm.
Histogram Een grafiek die voor een foto de verdeling tussen pixelwaardes weergeeft, gerangschikt van donker naar licht.

 

Terug naar boven

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

I

Infrarood Licht met een langere golflengte dan zichtbaar licht. Van 740nm tot 1mm
Intervallometer draadontspanner die toelaat om reeksen van foto's te programmeren.
ISO De lichtgevoeligheid van een camera sensor, die wordt bepaald door een versterker achter de sensor. Hoe groter de versterking hoe hoger de gevoeligheid. Een verdubbeling in ISO betekend dat er maar half zoveel licht nodig is voor dezelfde belichting.

 

Terug naar boven

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

L

Lens 1. Een optisch element dat een bundel licht doet convergeren of divergeren.
2. Een samengestelde groep lenzen(1) die op een camera kan gemonteerd worden om een bepaald beeldveld te creëeren.
Licht pollutie filter Filter die specifiek de emissielijnen van straatverlichting blokkeert waardoor astrofotografie in lichtvervuilde gebieden ook mogelijk is.
Lights De individuele foto's die van het object werden genomen voor dat er enige bewerking op uitgevoerd is.

 

Terug naar boven

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

M

Master frame Combinatie van individuele kalibratieframes die dan gebruikt wordt om de lights te kalibreren. Bijvoorbeeld Master Dark, Master Flat,...
Meridiaan flip De beweging die een equatoriale montering moet maken om een object ver voorbij de meridiaan te kunnen volgen. De meridiaan is de denkbeeldige lijn van noord naar zuid die de hemel in 2 helften verdeeld.
Mono camera Een camera zonder bayer matrix die enkel zwart wit opnames kan maken. Om met een mono camera kleuren beelden te maken moet men met verschillende kleurenfilters werken. Deze camera's hebben doorgaans een hogere quantum efficiency.
Montering Een mechanische constructie waarop een telescoop of camera met lens gemonteerd is. Voor astrofotografie worden voornamelijk equatoriale monteringen gebruikt die, mits goede uitlijning op de aardas, in staat is om sterren te volgen.  
Mosaic Samenstelling van verschillende beelden die een groter beeldveld weergeven. Vaak om een hogere resolutie te krijgen van een specifiek beeldveld. 

 

Terug naar boven

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

N

Narrowband Smalbandig fotograferen. Het gebruik maken van smalbandige filters om specifieke structuren zichtbaar te maken.
Nightscape Een artistieke impressie van een landschap met sterren en vaak de melkweg op de achtergrond. Het landschap is vaak extra belicht om een mooie voorgrond te hebben.

 

Terug naar boven

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

O

Objectief Het eerste optisch element van een telescoop of cameralens. Hoofdspiegel bij een spiegelkijker. De voorste lens bij een refractor telescoop. Deze bepaalt ook de opening van de kijker.
Oculair Een lenzenstelsel waarmee door een objectief van een telescoop een beeld kan gevormd worden voor een waarnemend oog.
Oculairprojectie Het tegengestelde van fotograferen in primair brandpunt. Het licht passeert door het objectief en daarna ook nog door een oculair alvorens het op de beeldsensor valt. De voordelen zijn een grotere vergroting, maar de nadelen zijn grotere vervormingen en licht verlies.
OIII filter Filter voor specifieke spectraal lijnen van dubbel geïoniseerde zuurstof (OIII) in het groene gebied op 495,9 nm en op 500,7 nm.
One shot color Camera waarbij de sensor voorzien is van een bayermatrix zodat met 1 foto kleuropnames kunnen worden gemaakt. Dit gaat vaak ten koste van de quantum efficiency.
Openingsverhouding Verhouding tussen de brandpuntsafstand en de opening of diameter van een lens of kijker. Bijvoorbeeld F/5 voor een kijker met een brandpuntsafstand van 1000 mm en een diameter van 200 mm.

 

Terug naar boven

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

P

Pallet (hubble pallet) Set artificiele kleuren om een specifiek effect te tonen. Bijvoorbeeld het hubble pallet waar SII (r) , H-α (g) en OIII (b) worden gebruikt.
Piggyback Fotografie opstelling waarbij de camera met lens bovenop de hoofdkijker is gemonteerd.
Planeetfotografie Tak van de astrofotografie die zich richt op het gedetailleerd vastleggen van details op de maan en de planeten. 
Poolas As waarrond de montering draait om de sterren te kunnen volgen. Deze as moet parallel worden gesteld aan de aardas om nauwkeurig de sterren te kunnen volgen.
Poolzoeker Een optisch instrument met kleine vergroting die parallel is gemaakt aan de poolas van een montering. Het wordt gebruikt om de poolas van een montering uit te lijnen op de aardas.
Primair brandpunt Fotografie opstelling waarbij de camera achter de hoofdkijker is geplaatst. De sensor bevind zich dan in het brandpunt van het objectief van de telescoop.

 

Terug naar boven

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Q

Quadruplet Refractor telescoop waarbij het objectief uit 4 elementen bestaat. De vier elementen zijn meestal gemaakt uit verschillende glassoorten voor een optimale kleurcorrectie. Deze kijkers zijn doorgaans apochromatisch.
Quantum Efficiency Het percentage aan fotonen dat effectief omgezet wordt in elektronen in een camerasensor. Hoewel dit voor een sensor afhankelijk is van de golflengte van het licht, geeft men vaak de piekwaarde. Bij goede sensoren vind je vaak ook een grafiek. 

 

Terug naar boven

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

R

Raw Bestandsformaat voor foto's zonder enige compressie of bewerking. Ruwe data rechtstreeks van de sensor. Voor Canon is dit bijvoorbeeld .CR2 of .CR3 voor Nikon is dit .NEF 
Rayleigh Criterium

Vergelijkbaar met de Dawes limiet, hierbij wordt het oplossend vermogen van de telescoop bepaald in radialen afhankelijk van de golflengte van het waargenomen licht.

Formule: θ = 1.22*(λ/D)

Waarbij λ gelijk is aan de golflengte van het waargenomen licht en D de diameter van de telescoop. λ en D moeten in dezelfde lengte-eenheid staan.

Reflector Spiegelkijker, telescoop waarbij alle optische elementen spiegels zijn 
Refractor Lenzenkijker, telescoop waarbij alle optische elementen lenzen zijn 
Registreren Uitlijnen van de verschillende lights zodat de sterren op de correcte plaats staan, om ze daarna te stacken. 
RGB Rood Groen Blauw, de hoofdkleuren van de 3 kanalen van een kleurafbeelding. 
Ruis Alles wat niet tot nuttig signaal behoort in een foto.  

 

Terug naar boven

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

S

Saturatie

1. Het te ver stretchen van een foto dat enkele pixels niet meer in het dynamisch bereik van de afbeelding passen.

2. verzadiging van kleuren in een afbeelding

Schijnbare magnitude De schijnbare magnitude geeft de helderheid van een hemelobject aan en wordt meestal afgekort tot simpelweg magnitude.
Schimming Het toepassen van dunne ringen om bijvoorbeeld de afstand tussen coma corrector en sensor heel precies te kunnen regelen. (In het Engels Shimming.)
Seeing Met astronomische seeing wordt de atmosferische storing op de onscherpte van de hemel aangegeven. Door turbulentie in de atmosfeer wordt het licht van hemellichamen licht gebroken, wat een onrustig beeld oplevert.
Sferische abberatie Optische fout veroorzaakt door sferische elementen in het optische pad van de telescoop. Voorkomend bij goedkopere Newton kijkers. Bij Schmidt-Cassegrain kijkers dient de Schmidt correctorplaat voor de correctie van sferische abberatie.
SII Emissielijn van zwavel (Sulfur) in het dieprode gebied op 672 nm.  
Sluitertijd Tijd dat de sluiter van een camera word open gezet en er licht op de sensor kan vallen. 
SNR Signal to noise ratio, Dus de verhouding van signaal tot ruis. Door afbeeldingen te stacken verhoogt men de signaal ruis verhouding zodat meer details zichtbaar kunnen worden gemaakt op een foto.
Stacking Het samenbrengen van meerdere afbeeldingen (lights) tot één enkele afbeelding met een grotere SNR.
Startrails Het bewust vastleggen van de beweging van sterren aan de hemel over langere tijd om een artistiek effect te creëren. 
Statief Mechanische structuur die het mogelijk maakt een camera op hoogte te bevestigen en te richten naar een vrij te kiezen richting.
Stofringen Donkere ringen op een afbeelding veroorzaakt door stof op de optische elementen van de telescoop.
Stretchen (histogram) Het openrekken van een histogram van een afbeelding om meer details te voorschijn te halen.
Subs Individuele Lights.

 

Terug naar boven

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

T

T-Adapter Adapterring die de conversie maakt tussen T-draad en de 1,25" of 2" oculair houder.
Telescoop Een optisch instrument dat speciaal is ontworpen om de sterrenhemel te bekijken, ook wel sterrenkijker genoemd.
Timelapse Vorm van fotografie waarbij over langere tijd verschillende afbeeldingen worden gemaakt, die vervolgens als film worden afgespeeld waarbij een trage beweging versneld wordt weergegeven, bijvoorbeeld de rotatie van sterren rond de poolster of het opkomen en ondergaan van sterrenbeelden
T-Ring Adapterring die de conversie maakt tussen de bajonetsluiting van een spiegelreflexcamera en T-draad.
Triplet Refractor telescoop waarbij het objectief uit 3 elementen bestaat. De drie elementen zijn meestal gemaakt uit verschillende glassoorten voor een optimale kleurcorrectie. Deze kijkers zijn doorgaans apochromatisch.

 

Terug naar boven

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

U

Uitleesruis  Ruis die gegenereerd wordt bij het uitlezen van de analoge pixelwaardes naar een digitale waarde in de camera.
UV  Ultraviolet licht, oftewel licht met een kortere golflengte dan zichtbaar licht tussen 100 nm en 420 nm.

 

Terug naar boven

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

V

Vignettering Het donkerder worden van een foto naar de randen en vooral naar de hoeken toe. Het is een gevolg van het nemen van een rechthoekig beeld uit een circulair gevormd beeld van een cameralens of telescoop. Flat frames worden gebruikt om vignettering te corrigeren.
Volgen Het bewegen van een telescoop om de poolas om de sterren te kunnen volgen.

 

Terug naar boven

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

W

Wavelets frequentie informatie in een foto, wordt doorgaans gebruikt om planeetopnames heel precies te verscherpen.
Whitebalance Het balanceren van de drie hoofdkleuren, rood, groen en blauw zodat witte objecten wit zijn.
Widefield Fotograferen met een groot beeldveld waar meerdere grote objecten op te zien zijn. bijvoorbeeld fotografie van sterrenbeelden of de melkweg.
 
 

Is er iets onduidelijk? Heb je een fout gevonden? Mail ons!