Duistere Dag

De Duistere Dag

DDD De Duistere Dag. Vergadering van de VVS Werkgroep Zonsverduisteringen o.l.v. Kris Delcourte

10 de Duistere Dag

10de Duister Dag. VVS.

Duistere Dag VVS op zaterdag 22 maart 2014

Op zaterdag 22 maart 2014 om 11 uur is er een bijeenkomst op Urania van de Werkgroep Eclipsen van de Vereniging Voor Sterrenkunde.

Duistere Dag VVS

Bijeenkomst Werkgroep Eclipsen van de VVS. Gastspreker is niemand minder dan Patrick Poitevin, bekend eclipschaser en vooral bekend als organisator en oprichter van verschillende met eclipsen gelinkte gebeurtenissen, mailinglijst, conferenties.