Kometen

De grootste komeet ooit gezien zal in 2031 zo dichtbij komen als Saturnus

Een megakomeet - mogelijk de grootste die ooit is ontdekt - komt van de Oortwolk (*) onze kant op. De ongewone hemelse zwerver zal naar schatting 100 à 200 kilometer in doorsnede zijn en zal in 2031 het dichtst bij de zon komen. Maar het dichtste dat hij bij de aarde zal komen is nabij de baan van Saturnus.

NEOWISE: Zeldzaam beeld van de natriumstaart van een komeet

Begin juli naderde komeet NEOWISE voor het eerst in bijna 4.500 jaar de zon. Voor waarnemers op het noordelijk halfrond is het nu na zonsondergang vaag zichtbaar richting het noordwesten. Wanneer de komeet door een verrekijker wordt bekeken, zal zijn staart voorlopig nog even blijven schitteren in het beeldveld. De komeet passeerde op 22 juli de aarde slechts op 100 miljoen kilometer (dus kleiner dan de afstand aarde-zon).

Einde van de veelbelovende komeet ATLAS?

De eind vorig jaar ontdekte komeet ATLAS (C/2019 Y4) lijkt tekenen van verval te vertonen. Recente positiemetingen laten zien dat het ijzige object sinds 25 maart ‘niet-gravitationele’ krachten ondervindt – effecten die worden veroorzaakt door de activiteit van de komeet zelf, zoals de uitstoot van gas bij nadering van de zon. Bij kometen die voor het eerst de zon naderen, zoals komeet ATLAS, kan een verhevigde uitstoot van gas erop wijzen dat de komeetkern uiteenvalt.

Komeetvlucht op zondagochtend 1 december

Volkssterrenwacht Urania organiseert een komeetvlucht op zondagochtend 1 december. De vlucht zal doorgaan met een Airbus A319 van Thomas Cook. Het tijdstip van de vlucht is tussen 6 en 8 uur 's ochtends met vertrek vanuit Zaventem. We plannen de vlucht op zondagochtend 1 december, omdat dan komeet ISON voor het eerst terug zichtbaar zal zijn met het blote oog, na zijn doortocht langs dan zon. Het vliegtuig zal boven de wolken en eventuele nevel en mist vliegen, op een hoogte van 10 kilometer. De komeet zal door de lage stand aan de hemel optimaal zichtbaar zijn door de vliegtuigraampjes.

Komeet ISON leeft op!

Update: Komeet ISON is nu met het blote oog zichtbaar! De laatste berichten zijn dat de komeet nu magnitude +4 heeft en daarmee zichtbaar is voor het blote oog! Bedenk wel dat je in een donkere omgeving moet kijken, omdat die helderheid over een groter gebiedje verspreid is. Gebruik een verrekijker om ISON goed te kunnen zien aan de ochtendhemel.

Verschillende waarnemers melden dat komeet ISON, die over twee weken op een afstand van slechts 1 miljoen kilometer langs de zon zal scheren, de afgelopen 48 uur flink in helderheid is toegenomen. Aan het begin van de week was het object alleen waarneembaar met een verrekijker of telescoop. Maar het moment dat hij zichtbaar wordt met het blote oog nadert nu snel. Bij heldere hemel kan ISON nu vrijwel moeiteloos worden opgespoord met een verrekijker. Hij komt rond 5.00 uur op in het oosten, maar kan beter een uurtje later worden bekeken, als hij wat hoger aan de hemel staat.

Voordracht over kometen

Voor meer informatie kijk hier

Kindervoordracht over kometen

Voor meer informatie kijk hier

Voordrachten over kometen tijdens de Dag van de Wetenschap

Tijdens de Dag van de Wetenschap op zondag 24 november zijn er op Urania twee voordrachten over kometen. Om 11 uur is er een kindervoordracht door Luc Cielen over “Wie is bang van kometen?" speciaal voor kinderen tussen 7 en 12 jaar. Deze lezing van 1 uur zal gaan over de verschijning van de komeet Halley in 1066, aangevuld met wetenschappelijke gegevens over kometen in het algemeen en de komeet ISON in het bijzonder. Om 15 uur is er een voordracht door Urania-medewerker Guido Mariën over "Vagebonden van de ruimte". Deze lezing van 1 uur zal gaan over kometen, hun oorsprong en eigenschappen. Maar vooral een verhaal van merkwaardige en beroemde kometen in de loop der tijden, van de oudheid tot nu. En hoe reageerden de mensen op deze plots opduikende hemelobjecten?

Zondag 24 november Dag van de Wetenschap

Op zondag 24 november 2013 wordt, op initiatief van de Vlaamse regering, de derde editie van de Dag van de Wetenschap georganiseerd. Met de Dag van de Wetenschap wil de Vlaamse regering wetenschap, wetenschappelijk onderzoek en technologische innovaties in de kijker zetten op verschillende locaties in Vlaanderen. Volkssterrenwacht Urania zal die dag geopend zijn voor het grote publiek van 10 u. tot 17 u. Er zal een speciaal programma zijn over Kometen.

Komeetreizen Tenerife najaar 2013

Dit najaar verwacht de astronomische wereld een heldere komeet. Op 28 november passeert de komeet ISON de zon op amper 1,1 miljoen kilometer. Het ijs en stof dat dan van deze ‘vuile sneeuwbal’ los komt zal schitteren in het felle zonlicht. De komeet zou helderder kunnen worden dan de volle maan, en zelfs overdag met het blote oog zichtbaar zijn. Omdat we in ons land in de periode van eind november tot half december een groot risico lopen geen enkele heldere nacht mee te maken, stelt Urania een komeetreis voor naar Tenerife.

Pages