RUSTICCA

WGAS: Project RUSTICCA

Het project RUSTICCA werd gestart halverwege de jaren 1990 en bestond erin een CCD-camera te monteren op de Ukkel Schmidt Telescoop, en dit met als hoofddoel astrometrie te doen van asteroïden. Na 20 jaar is astrometrie van asteroïden niet echt meer zinvol met deze uitrusting. Tijd dus voor een balans van het project. In deze presentatie zal Thierry Pauwels van de Koninklijke Sterrenwacht het project in zijn historische context plaatsen, wat dieper ingaan op enkele van de gebruikte technieken, en een overzicht geven van de behaalde resultaten.