tijd

WGAS: De Tijd volgens Einstein

Volgens Einsteins speciale relativiteitstheorie leven we in een vierdimensionaal blok-universum. Net zoals het verhaal van een film - begin, midden én einde - vastligt op de filmrol, zo ook ligt de volledige geschiedenis van het Universum - verleden, heden én toekomst - bevroren in dit blok-universum. Gebeurtenissen uit het verleden zijn niet voor eeuwig verdwenen maar liggen in een ander deel van de ruimtetijd. Ook de toekomst, en al wat ze voor ons in petto heeft, bestaat reeds! Einstein ontdekte ook dat de tijd relatief is.

WGAS: De pijl van de tijd

Iedereen ondergaat de tijd: soms kruipt hij maar traag vooruit, soms gaat hij veel te snel en soms vergeet je 'm gewoon. Bibliotheken zijn er al over volgeschreven, maar niemand die het geheim echt kan ontrafelen. Urania-lid Walter Simons krijgt van het WGAS-bestuur exact 90 minuten om een stand van zaken te geven. Je wordt om 20 uur stipt in de Multifunctionele Zaal verwacht... en geen seconde later!

Urania open tijdens de Erfgoeddag op zondag 21 april

De Erfgoeddag van zondag 21 april 2013 heeft als thema “stop de tijd”. “Tijd” is onlosmakelijk verbonden met sterrenkunde. Sinds de mens landbouw ging bedrijven, werd het vaststellen van datum en tijd immers levensnoodzakelijk. Astronomische verschijnselen lagen aan de basis van kalenders, die typisch werden gebaseerd op de zon of de maan, of een combinatie van beide. Het tijdstip van de dag kon bij helder weer bepaald worden met zonnewijzers.