Hoge-energie-astrofysica

** UPDATE AUGUSTUS 2022 **

DEEL 3 VAN DEZE CURSUS START IN OKTOBER 2022

DEEL 4 VAN DEZE CURSUS START IN JANUARI 2023

 

Deze cursus wordt aangeboden in 3 CURSUSFORMULES!

Cursusformule “LOKAAL-PAS”

Je volgt de cursus ter plaatse in onze lokalen, uiteraard indien toegelaten en in overeenstemming met de geldende maatregelen. 

Cursusformule “VIDEO-PAS”

Je volgt de cursus online, via een persoonlijke en beveiligde link. Je kan de les zo vaak herbekijken als je wilt. De lessen komen online enkele dagen na de fysieke les en blijven beschikbaar tot aan het einde van het cursusjaar. Je krijgt tevens toegang tot de volledige online lessenreeks van deel 1, die vorig cursusjaar (2020-2021) gegeven werd.

Als je voor deze formule kiest, kan je de lessen NIET ter plaatse bijwonen. Als lid ben je uiteraard altijd welkom tijdens onze openingsuren, maar je hebt geen toegang tot de lessen.

Om de online lessen te kunnen volgen, moet je een account hebben op de Urania-website. 

Cursusformule “COMBI-PAS”

Combinatie van beide bovenstaande formules: je mag de lessen ter plaatse volgen, maar je krijgt ook toegang tot de online lessen, via een persoonlijke en beveiligde link. Je krijgt tevens toegang tot de volledige online lessenreeks van deel 1, die vorig cursusjaar (2020-2021) gegeven werd

 

 

Lessenreeks hoge-energie-astrofysica

Lesgever: Walter Simons

Hoge-energie-astrofysica is de laatste jaren een hot topic geworden, vooral nadat waarnemingen van gravitatiegolven en hoogenergetische neutrino’s, aangevuld door de traditionele astronomie met elektromagnetische golven, het tijdperk van de ‘multi-messenger astronomy’ hadden ingeluid.

Deze tak van de wetenschap, waarin  deeltjesfysica, ‘klassieke’ sterrenkunde en kosmologie samenvloeien, bedient zich van grootse experimentele technieken, gebaseerd op elektromagnetische straling van radiogolven tot röntgenstralen, metingen van geladen kosmische stralen, gammastralen en neutrino’s en interferometrische methoden. Grote detectieparken over de hele wereld, satellieten en astronomische observatoria peilen naar de herkomst, de samenstelling en de versnellingsmechanismen van galactische en extragalactische kosmische stralen en gammastralen van hoge energie (tot boven 1020 eV), die gigantische afstanden afleggen en onze aarde voortdurend bombarderen, alsook de thermische en niet-thermische astrofysische processen waaraan ze bij hun bronnen en tijdens hun propagatie door de interstellaire ruimte onderhevig zijn.  Deze straling wordt doorgaans gegenereerd in extreme omstandigheden, met diepe gravitationele potentialen, zoals sterke magneetvelden en dito zwaartekracht, supernucleaire dichtheden, processen met relativistische deeltjes, condities die op aarde niet te bereiken zijn en die de bronnen ervan tot ware ‘kosmische laboratoria’ maken. De hoge-energie-astrofysica opent ultieme vensters op het universum en kan o.m. het vermoeden bevestigen dat het standaardmodel der elementaire deeltjes niet de ultieme theorie is maar een soort laagenergetische limiet van een meer fundamentele theorie…

In deze cursus  worden systematisch de verschillende stralings- en astrofysische interactieprocessen besproken, alsook de soorten objecten en fenomenen binnen en buiten de Melkweg die door tal van ruimtetelescopen en observatoria over de hele wereld werden ontdekt en die als kosmische acceleratoren in aanmerking komen. Ook de detectiemethoden voor kosmische stralen en de reeds bestaande en in de naaste toekomst geplande detectietechnieken, met speciale aandacht voor hoogenergetische gammastralen-, neutrino- en gravitatiegolvenastronomie, komen ruimschoots aan bod.

Deel 1 (8 lessen) werd in het voorjaar van 2021 gegeven.

Deel 2 (8 lessen) werd gegeven in het najaar 2021. DEZE REEKS WORDT IN FEBRUARI 2022 NOG AANGEVULD MET 4 EXTRA LESSEN!

In het najaar van 2022 volgt een 3de deel (10 lessen) en in het voorjaar van 2023 volgt een 4de deel! (10 lessen)

 

Cursusinhoud LESSEN DEEL 3 en 4: 

in voorbereiding

 

Cursusinhoud EXTRA LESSEN DEEL 2: 

Tal van soorten straling vullen het universum, van fotonen tot deeltjes, met een brede waaier van energieën. Een deel van die straling komt voort van sterren en galaxieën en een deel is een overblijfsel van de vroege kosmische evolutie. Heel erg in de kijker lopen de laatste decennia de deeltjes en de straling met de hoogste energieën, wel 7 grootteorden hoger dan wat wij op aarde kunnen produceren, omdat ze wijzen op onvoorstelbaar energetische verschijnselen in het universum. Probleem is hun extreem lage flux die ze ons op de aarde gunnen. De methoden, gebruikt om de informatie die de deeltjes dragen te achterhalen, behoren tot de grootste prestaties van de moderne astronomie: met reusachtige opstellingen over het hele aardoppervlak – en vaak daaronder - en niet te vergeten dankzij de verhalen die ruimteobservatoria en ballonmetingen ons vertellen, bestuderen we heel precies de voetafdruk van de cascades die de kosmische stralen via secundaire deeltjes verwekken. Dit hele gedoe kadert, zoals we weten, in de ‘multi-messenger’ astronomie, want ook gammastralen, neutrino’s en gravitatiegolven maken ons met de dag slimmer.

We hebben heel wat geleerd over het interstellaire medium en de eigenschappen van de erin voorkomende fasen en magneetvelden leren kennen. De tijd is nu gekomen om opnieuw de kosmische stralen ten tonele te voeren en ons te buigen over de geheimen die wij trachten te ontraadselen: hun oorsprong, samenstelling en productiemechanismen. Een groot deel van de geladen deeltjes blijft tientallen miljoenen jaren vrolijk opgesloten in de Melkweg, maar bij hogere energieën ‘lekken’ er waaghalzen uit en bereiken ons ook extragalactische. Tot PeV worden ze vrijwel zeker versneld door schokgolven van supernova’s (die we ook nog zullen bestuderen!) maar wat met de bronnen van meer energetische deeltjes? Het Hillas-criterium is alvast een handige leidraad voor hun compleet gestoorde mogelijke bronnen. In de komende 4 lessen (en ook later nog) zullen we de opzienbarende waarnemingen van deze hoogst-energetische deeltjes (UHECR) bespreken en een soort toeristische uitstap maken naar de observatoria die deze verricht hebben. We dompelen ons onder in de GZK-cutoff van hun spectrum en voeren fysische begrippen in, die nodig zijn voor de analyse van hun detectie via cascades van secundaire deeltjes, zoals werkzame doorsnede, interactiediepte, Čerenkov-straling, fluorescentie, invers Compton-effect, synchrotronstraling en andere leuke dingen voor de mensen. Soms slaan we zowaar aan ‘t rekenen! Het spreekt vanzelf dat we ook wat deeltjesfysica nodig hebben en fundamentele, wel eens slecht begrepen vragen zoals ‘wat is eigenlijk een deeltje?’ en ‘wat is interactie?’… wuiven we niet zomaar weg!

 

Cursusinhoud DEEL 2: 

In de eerste module van deze cursus werd al gewezen op de voornaamste problemen die het onderwerp vormen van het hedendaagse astrofysische onderzoek: de bronnen van de kosmische deeltjes die we op aarde registreren en de versnellingsmechanismen die hen opdrijven tot extreme energieën. Het betreft energieën vele grootteorden hoger dan wat met acceleratoren zoals de LHC of Tevatron kan bereikt worden. We besteden ruim aandacht aan de oorspronkelijk door Fermi geformuleerde mechanismen, de schokgolven verwekt door supernovaresten en aan de astrofysische objecten zoals actieve melkwegstelsels met supermassieve zwarte gaten, hot spots van radiogalaxieën, accretiemechanismen en pulsarwinden, die eveneens aanleiding geven tot enorme energieën. De UHECR (ultra-hoogenergetische kosmische stralen), die aan de basis liggen van de tweede (of derde) knik in het energiespectrum (de ‘enkel’), behoren tot de belangrijkste onderwerpen van de moderne astro(deeltjes)fysica.

Geladen partikels worden op hun weg over onmetelijke afstanden afgebogen door galactische en/of extragalactische magneetvelden in het interstellaire medium (ISM). Er wordt dan ook aandacht besteed aan de eigenschappen van het ISM, de magneetvelden, de dynamica van deze deeltjes en de energieverliezen die ze lijden op hun lange tocht.

Bij hun aankomst aan de bovenrand van de aardatmosfeer verwekken kosmische stralen cascades van secundaire deeltjes, die door tal van observatoria, verspreid over de wereld, worden gedetecteerd met vernuftige apparatuur. Dit alles, inbegrepen de fysica van de detectiemethoden, wordt uitgebreid besproken, alsook de soms spectaculaire ontdekkingen die in deze instituten gedaan zijn in de laatste decennia en tot op vandaag.

Een en ander vormt reeds de inhoud van volgende modules van de cursus, waarin ook de astrofysica aan bod zal komen van hoogenergetische gammastralen en neutrino’s, die niet door magneetvelden afgebogen worden en eveneens belangwekkende informatie geven over het universum. De meest recente resultaten met gravitatiegolven vormen het sluitstuk.

 

Cursusinhoud DEEL 1 

Onderwerpen en belang van hoge-energie-astrofysica – Golflengtebanden, energieën, eenheden – Multi-messenger-astronomie – Effectieve doorsnede – Elementaire deeltjes – Standaardmodel - Vervalschema’s

 

Stralingsprocessen

Straling van versnelde geladen deeltjes - Bremsstrahlung - Cyclotron-en synchrotronstraling - Fluorescentie

 

Interactieprocessen

Foto-elektrische absorptie – Thomson- en Compton-verstrooiing – Inverse Compton-verstrooiing – Synchrotron-self-Compton-straling - Sunyaev-Zel’dovich-effect – Čerenkov-effect – Elektron-positron-paarproductie

 

Hoogenergetische processen in de Melkweg

Magnetische velden – Nova’s en supernova-explosies – Supernovaresten - Schokgolven - Neutronensterren en pulsars – Millisecondenpulsars – Pulsarwinden -  Magnetars -  Zwarte gaten – Accretie en jets – Eddington-accretielimiet – Röntgendubbelsterren – Het centrum van de Melkweg

 

Kosmische stralen en hoogenergetische gammastralen

Versnellingsmechanismen - Energiespectrum - Knie- en enkelregionen – Ultra-hoogenergetische kosmische stralen – GZK-cut-off – Elektromagnetische en hadronische atmosferische cascades

 

Extragalactische hoge-energie-astrofysica

Actieve galactische kernen – Supermassieve zwarte gaten – Radiogalaxieën – Quasars en Seyfert-galaxieën – Gammaflitsen – Straling uit clusters van galaxieën

 

Neutrino-astronomie

Zonneneutrino’s - Hoogenergetische neutrino’s – Neutrino-oscillaties en massabepaling

 

Gravitatiegolven

Bestaande en toekomstige detectoren ondergronds en in de ruimte – Connecties met het vroege heelal

 

Instrumentatie

Satellieten, grondstations en ondergrondse stations voor hoge-energie-astrofysica (verdeeld over de verschillende hoofdstukken)

 

  

 

 

De lessen ter plaatse gaan door op donderdagavond, van 20 u. tot 22 u. Start in OKTOBER 2022.

 

 

CURSUSKOST (DEEL 3)

LOKAAL-PAS : 25 euro 

VIDEO-PAS: 40 euro (dit is inclusief toegang tot alle online lessen van deel 1 en deel 2, gegeven in de 2 voorbije cursusjaren)

COMBI-PAS: 50 euro (dit is inclusief toegang tot alle online lessen van deel 1 en deel 2, gegeven in de 2 voorbije cursusjaren)

 

CURSUSKOST (DEEL 4)

LOKAAL-PAS : 25 euro 

VIDEO-PAS: 40 euro (dit is inclusief toegang tot alle online lessen van deel 1 en deel 2, gegeven in de 2 voorbije cursusjaren, en deel 3)

COMBI-PAS: 50 euro (dit is inclusief toegang tot alle online lessen van deel 1 en deel 2, gegeven in de 2 voorbije cursusjaren, en deel 3)

 

Inschrijven en betalen doe je  via de online activiteitenshop.

 

 

Na de verwerking door onze administratie ontvang je je inschrijvingsbewijs per e-mail. 

 

 

Lessen

Najaar
Onderwerp Datum Lesgever
Hoge-energie-astrofysica 3 - les 1 06/10/2022 - 20:00 W. Simons
Hoge-energie-astrofysica 3 - les 2 13/10/2022 - 20:00 W. Simons
Hoge-energie-astrofysica 3 - les 3 20/10/2022 - 20:00 W. Simons
Hoge-energie-astrofysica 3 - les 4 27/10/2022 - 20:00 W. Simons
Hoge-energie-astrofysica 3 - les 5 10/11/2022 - 20:00 W. Simons
Hoge-energie-astrofysica 3 - les 6 17/11/2022 - 20:00 W. Simons
Hoge-energie-astrofysica 3 - les 7 24/11/2022 - 20:00 W. Simons
Hoge-energie-astrofysica 3 - les 8 01/12/2022 - 20:00 W. Simons
Hoge-energie-astrofysica 3 - les 9 08/12/2022 - 20:00 W.Simons
Hoge-energie-astrofysica 3 - les 10 15/12/2022 - 20:00 W.Simons
Voorjaar
Onderwerp Datum Lesgever
Hoge-energie-astrofysica 4 - les 1 12/01/2023 - 20:00 W.Simons
Hoge-energie-astrofysica 4 - les 2 19/01/2023 - 20:00 W.Simons
Hoge-energie-astrofysica 4 - les 3 26/01/2023 - 20:00 W.Simons
Hoge-energie-astrofysica 4 - les 4 02/02/2023 - 20:00 W.Simons
Hoge-energie-astrofysica 4 - les 5 09/02/2023 - 20:00 W.Simons
Hoge-energie-astrofysica 4 - les 6 16/02/2023 - 20:00 W.Simons
Hoge-energie-astrofysica 4 - les 7 02/03/2023 - 20:00 W.Simons