Astrologie: Ontstaan, evolutie en relatie tot astronomie

Het internet krioelt steeds meer van de astrologische sites, vele dag- en weekbladen publiceren horoscopen en zowat iedereen kent zijn horoscoopteken. Van Eudoxus over Cicero, Ptolemaius en de heilige Augustinus tot Brahe, Kepler en Newton hebben alle bekende auteurs over dit onderwerp geschreven. Het was een standaard lesvak aan alle middeleeuwse universiteiten van Europa. Als het observatorium in Greenwich door Flamsteed en Halley opgericht wordt in 1671, trekken ze nog eerst een horoscoop om de beste datum voor de eerste steenlegging te bepalen en gidsen bij Urania worden regelmatig geconfronteerd met vragen over dit onderwerp. Tijd dus om eens na te gaan hoe astrologie ontstaan en geëvolueerd is, wat beroemde mensen er van gezegd hebben en vooral hoe de verhouding astronomie en astrologie zich ontwikkeld heeft.

Werkjaar: 
2021 - 2022
Datum: 
dinsdag, 28 september, 2021 - 20:00 tot 22:00
Lesgever: 
R. Vanderlinden
Cursus: 
Seminaries Sterrenkunde
Deel: 
Najaar
Lokalen: 
Grote zaal