Cursussen voor kinderen en jongeren

Kinderen Lager onderwijs

De Sterrenpluisjes, Sterrenstofjes en Sterrenplukkers lessenreeksen zijn cursussen speciaal aangepast voor kinderen van 1ste tot en met 6de leerjaar. Ze dienen als aanvulling op de Astrokids Sterrenkampen zodat de jonge sterrenfanaten de sterren niet moeten missen tijdens het schooljaar.

De lessen geven een mooi beeld van het heelal en alles wat ermee te maken heeft.
Het is wel de bedoeling dat de kinderen gemotiveerd aan de lessenreeks starten, zodat we er een prachtige sterrenkundige reis van kunnen maken.

De cursus is onderverdeeld in drie cyclussen: de Sterrenpluisjes, de Sterrenstofjes en de Sterrenplukkers.
Elke cyclus duurt twee jaar en is zeer gevarieerd en aangepast op het niveau van de kinderen. Voorkennis is niet vereist.
De lessen gaan door in de lokalen van Volksterrenwacht Urania.


Sterrenpluisjes, 1ste en 2de leerjaar (6 & 7 jaar)

De Sterrenpluisjes is voor kinderen van het eerste en tweede leerjaar die graag bezig zijn met onze prachtige sterrenhemel en alles wat er mee te maken heeft: ruimtevaart, planeten, waarnemen, vulkanen en stormen....

Iedere maand komen we één keer samen om bij te leren op een creatieve en leuke manier. Eerst krijgen we een kort lesje, daarna volgt een leerrijke, speelse en creatieve doe-activiteit.

Het programma is tweejaarlijks: kinderen die twee jaar na elkaar komen, zien dus niet twee keer hetzelfde!

Wij hopen jullie allemaal terug te zien op zaterdag!

Pluizige groetjes,
de lesgever Indra Mets

Bekijk hier het volledige cursusprogramma.


Sterrenstofjes, 3de en 4de leerjaar (8 & 9 jaar)

Bij Sterrenstofjes maken kinderen op een creatieve manier kennis met de wonderen van de sterrenkunde. Elke eerste zaterdag van de maand krijgen ze een sterrenkundige ontmoeting op de sterrenwacht, waarin ze ondergedompeld worden in de wereld van sterren en planeten.
Een sessie bestaat uit een lesgedeelte en een actief deel met leerrijke doe-opdrachten.

De lessen duren twee uur, met een kwartiertje pauze. De cursus gaat door van 10h tot 12h.

Het programma is tweejaarlijks, kinderen kunnen de cursus twee jaar volgen zonder een les twee keer te krijgen!

Dit jaar kunnen de kinderen zich inschrijven voor volgend programma:

 • Ik zag twee beren aan de hemel (sterrenbeelden)
 • Wie waren de beroemde astronomen? (beroemde astronomen en hun proefjes)
 • Ik kijk naar de sterren en ik heb nodig (verrekijkers en telescopen)
 • Mijn eerste les over ruimtevaart! (ruimtevaart)
 • Waar wonen sterren? (sterren en sterrenstelsels)
 • Waterraket! (zelf waterraketten maken)
 • De kracht van moeder aarde (stormen en vulkanen)
 • Wonderen van het heelal (deepsky)

Bekijk hier het volledige cursusprogramma.


Sterrenplukkers, 5de en 6de leerjaar (10 & 11 jaar)

De oudere Sterrenplukkers krijgen eveneens een lespakket dat is aangepast aan hun niveau.
Elke eerste zaterdag van de maand staat er een enthousiaste lesgever klaar om de kinderen een tweetal uur te boeien. Dit programma is een volwaardige cursus sterrenkunde voor kinderen, maar zonder spelletjes en knutselactiviteiten, daarom is het belangrijk dat de kinderen een gezonde motivatie voor sterrenkunde hebben.

De lessen duren twee uur, met een kwartiertje pauze. De cursus gaat door van 10h tot 12h.

Ook dit programma is tweejaarlijks, kinderen kunnen de cursus twee jaar volgen zonder een les twee keer te krijgen!

Dit jaar kunnen de kinderen zich inschrijven voor volgend programma:

 • Sterrenbeelden
 • Beroemde astronomen
 • Verrekijkers en telescopen
 • Ruimtevaart
 • Sterren en sterrenstelsels
 • Waterraketten
 • Stormen en vulkanen
 • Deepsky

Bekijk hier het volledige cursusprogramma.


Jongeren Middelbaar Onderwijs

Jeugdcursus Oberon (12 tot 16 jaar)

De Jeugdcursus Sterrenkunde richt zich tot 12- tot 16-jarigen die de lagere school al achter de rug hebben, en poogt een algemeen overzicht te geven van de sterrenkunde. Geen voorkennis van wiskunde, fysica of chemie wordt verondersteld. Vertrekkend van een structuurtekening van het heelal komen achtereenvolgens zon, aarde, maan, planeten, kometen, meteoren, sterren en sterrenstelsels aan bod. Met het oog op de praktijk worden ook coördinaten, verrekijkers en telescopen behandeld.

   Wanneer en hoe lang loopt de jeugdcursus ?

   De cursus begint midden september en bestaat uit een twintigtal lessen, meestal op zaterdag van 10h tot 12h.
   Twee lessen gaan door in ons planetarium.
   Er zijn ook enkele waarnemingsavonden voorzien.

      Bekijk hier het volledige cursusprogramma.

Hoe inschrijven bij Oberon?

Om lid te zijn van Oberon volstaat het om je lid te maken van Urania.
Voor verdere inlichtingen kan je de Oberonleiding uitleg vragen. Vaak is de oberonleiding op vrijdagavonden aanwezig.

Is er iets onduidelijk? Heb je een fout gevonden? Mail ons!