In september start nieuw cursusjaar Urania

Wie graag wat meer wil weten over sterrenkunde, is bij Urania aan het juiste adres! Elk jaar heb je keuze uit een gevarieerd cursusaanbod. Jong en oud kiezen uit een pakket met wekelijkse cursussen, voor zowel absolute beginners als meer ervaren amateur-astronomen.  Van 7 tot 77 jaar, iedereen vindt wel iets naar zijn gading!

Voor kinderen worden de cursussen sterrenpluisjes (eerste en tweede leerjaar)(VOLZET), sterrenstofjes (derde en vierde leerjaar)(VOLZET) en sterrenplukkers (vijfde en zesde laarjaar) (VOLZET) en de jeugdcursus sterrenkunde (vanaf 12 jaar) ingericht.  Deze cursussen gaan door op zaterdagvoormiddag.

De basiscursus sterrenkunde geeft je een volledig beeld van de hele sterrenkunde, met nadruk op het theoretische aspect. Deze lessenreeks bestaat uit 27 lessen. 

De cursus praktische sterrenkunde gaat dieper in op de praktijk van het waarnemen, en bestaat uit 8 lessen.

Daarnaast is er nog de Workshop Nightscapes.

NIEUWE FORMULE! Maandelijkse lessenreeks "Actuele Ruimtevaart" Elke 3de vrijdag van de maand bespreekt ruimtevaartbabbelaar Koen Geukens de recentste ontwikkelingen in de ruimtevaart. 

De lessen worden gegeven op dinsdag, donderdag of vrijdagavond van 20 tot 22 uur. Tijdens de tweede helft van september starten de eerste lessen, op dinsdagavond de cursus praktische sterrenkunde en de seminaries sterrenkunde, op donderdagavond de basiscursus sterrenkunde. De dagcursus weerkunde en korte cursus sterrenkunde starten na nieuwjaar. Inschrijven kan je via onze website of bij Urania zelf, tijdens onze openingsuren.