Voordrachten tijdens de Erfgoeddag op zondag 27 april 2014

Tijdens de Erfgoeddag zijn er op Urania twee voordrachten:

Om 11 uur is er een kindervoordracht door Luc Cielen over “Europa, van koningskind tot satelliet" speciaal voor kinderen tussen 7 en 12 jaar. Deze lezing van 1 uur zal gaan over Europa over de grenzen van het continent heen: Ooit was Europa een Aziatische koningsdochter, nu een werelddeel, een eiland, een gebouw, maar ook een van de Galileïsche manen van de planeet Jupiter. In het verhaal heeft Jupiter als Oud-Griekse god én als planeet een nauwe relatie met Europa. Naast het mythologische verhaal komt er boeiende informatie over de maan Europa.

Om 15 uur is er een voordracht door Urania-medewerker Egon Wojciulewitsch over "Een grenzeloos heelal". Deze lezing van 1 uur zal gaan over ‘Grenzeloos’. Grenzeloos is een woord met verschillende betekenissen. Bij heel wat activiteiten ter gelegenheid van Erfgoeddag wordt het gebruikt als synoniem voor ‘zonder beperking’, ‘vrij toegankelijk’ of grensoverschrijdend. Andere activiteiten richten zich meer op het verdwijnen van de grenzen die er zijn tussen staten en volkeren. Nog andere hebben het over grensverlegging, zowel bij kunsten als inzichten.
 
Maar met ‘grenzeloosheid’ en daar dikwijls aan gekoppeld ‘oneindigheid’ wordt men nergens meer geconfronteerd dan in de sterrenkunde. In 1728 kon J.Bradley voor het eerst de afstand van een ster bepalen, en meteen bleken sterafstanden en dus de afmetingen van de kosmische ruimte alle toenmalige ‘grenzen’ te overschrijden.
 
De enorme vooruitgang van de technologie, gecombineerd met vele nieuwe inzichten, lieten toe onvoorstelbaar ver in de kosmische ruimte door te dringen. Het resultaat vandaag is het beeld van een immens heelal, ooit ontstaan met een 'enorme knal' en sindsdien expanderend. We kunnen er al heel wat over vertellen, maar een van de grote vragen is nog steeds: is het begrensd of niet, eindig of niet? Dit verhaal van dat steeds verder doordringen in dat grenzeloze heelal is een bestseller voor astronomen.

De toegang is gratis maar reserveren voor de voordrachten is nodig en kan via info@urania.be.