Zonsverduistering 10 juni: ministers maken jongeren warm en wijzen op belang van een eclipsbril

Als de weergoden meewillen, maken we op donderdagmiddag 10 juni een gedeeltelijke zonsverduistering mee. De maan zal tijdens de schooluren geleidelijk voor de zon schuiven. Een uitgelezen kans voor de scholen om wetenschap dichter bij jongeren te brengen volgens Vlaams minister van Innovatie en Wetenschapsbeleid Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Om kinderen en jongeren op die dag het fenomeen ten volle te laten beleven, startte de Vlaamse volkssterrenwachten een informatiecampagne voor de verspreiding van eclipsbrilletjes en lesmateriaal voor scholen.  

“Een eclips spreekt tot ieders verbeelding en is een spectaculair voorbeeld van hoe wetenschap niet abstract of een ver-van-ons-bed hoeft te zijn. Ik ben blij met het schitterende werk van onze Vlaamse volkssterrenwachten om jongeren inzicht te laten krijgen in het fenomeen en hun interesse in wetenschap te prikkelen. Vlaanderen blinkt uit in technologie. Jongeren die voor wetenschapsrichtingen kiezen, vormen voor onze kennisregio dan ook een belangrijk deel van onze toekomst!” – Hilde Crevits

“Op donderdag 10 juni geeft Moeder Natuur aan onze scholen fantastisch lesmateriaal: een kosmisch spektakel dat wetenschappelijke interesse kan doen ontluiken bij kinderen. In de weken vóór 10 juni zijn het de Vlaamse Volkssterrenwachten die fantastisch lesmateriaal  geven aan onze scholen. Met een kant-en-klare les kunnen de onderwijzers van het basisonderwijs onze kinderen alles leren over de zonsverduistering. Zo prikkelen ze ook de astronomen, meteorologen en natuurkundigen van morgen.”– Ben Weyts

 

  

Binnen exact een maand, op donderdag 10 juni om 12:19 uur zal een gedeeltelijke zonsverduistering in ons land plaatsvinden. We krijgen geen totale zonsverduistering te zien, maar met ruim 26 % van de zon bedekt is er toch sprake van een merkwaardig en uitzonderlijk schouwspel aan de hemel. De Vlaamse volkssterrenwachten willen daarom alle geïnteresseerden zoveel mogelijk informeren met hun campagne aan de hand een informatiebrochure, -video en website (www.eclips2021.be).  Op de dag zelf kan iedereen bij de Vlaamse volkssterrenwachten terecht om het gebeuren te volgen.

Het is sinds 2015 geleden dat een eclips plaatsvond. Ook dit jaar zal het op een schooldag en tijdens de lesuren zijn, bijgevolg moedigen Vlaams minister van Economie, Werk, Innovatie en Wetenschapsbeleid Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts leerkrachten aan om dit bijzondere fenomeen samen met hun leerlingen te beleven. De Vlaamse volksterrenwachten voorzien daarvoor het nodige lesmateriaal dat inzicht verschaft over hoe zon, aarde en maan ten opzichte van elkaar bewegen en hoe ze zich verhouden. Op die manier leren jongeren beter ons zonnestelsel kennen.

Bovendien prikkelt het beleven van een zonsverduistering de nieuwsgierigheid en de opmerkzaamheid van jongeren, twee onmisbare kwaliteiten voor het verwerven van wetenschappelijke kennis. De campagne sluit dan ook aaan bij het STEM-actieplan dat leerlingen warm wil maken voor de richtingen wetenschap en techniek, omwille van het tekort aan afgestudeerden. Ook lanceerde minister Crevits onlangs het impulsprogramma Vlaamse Ruimtevaarteconomie dat jong talent wil aantrekken voor een job of studie in de Vlaamse ruimtevaartindustrie.

Eclipsbril in huis?

Maar zonnewaarnemingen zijn niet zonder gevaar. Wie roekeloos is, kan blijvend oogletsel oplopen. Daarom is het van het grootste belang om bij het bekijken van een zonsverduistering de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Onder het motto ‘Liever niet het zicht van een mol? Eclipsbril op je bol!’, wordt er in de campagne dan ook ruime aandacht besteed aan het veiligheidsaspect.

Voor meer info over wat er aan de hemel valt te zien op 10 juni en het bestelling van een eclipsbril voor vrienden, collega’s, leerlingen of familie kan men terecht op website van de Vlaamse Volkssterrenwachten: www.eclips2021.be

Eclipsbrillen zijn verkrijgbaar via eclipsbril.be.