Giftenactie

Doe een gift voor het planetariumproject!

Aan het planetariumproject - de verbouwing en inrichting (dome, stoelen, …) -  hangt vanzelfsprekend  een niet onaardig prijsplaatje. 

Natuurlijk zijn we op zoek gegaan naar subsidiëring bij diverse instanties. Zo ontvangen we steun van de Afdeling Wetenschapsinformatie (Vlaamse Overheid),  de gemeente Hove, en CERA Holding, waarvoor onze grote dank!

Daarnaast investeren we een deel eigen middelen in dit project. De voorbije jaren werd hiervoor reeds een spaarpotje aangelegd.

Om de subsidies en de eigen middelen aan te vullen heeft Urania enkele fondsenwervingsacties op stapel staan

Eén daarvan is een GIFTENACTIE via een projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting.

 

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften vanaf 40 euro per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingsvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB)

Je ontvangt een fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro. Dit fiscaal attest wordt je door de Koning Boudewijnstichting (dus NIET door Urania) toegestuurd, in februari van het jaar volgend op het jaar van de gift.

 

 

Hoe een gift doen?

1/ Online via de website van de Koning Boudewijnstichting

 

2/ Rechtstreeks storten op de projectrekening, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding 128/3020/00030

(Opgepast: gestructureerde melding!)

Let erop dat je dit en enkel dit rekeningnummer gebruikt, en enkel deze gestructureerde mededeling!

 

 

 

 

 

 

Is er iets onduidelijk? Heb je een fout gevonden? Mail ons!