Publicaties

Sterrenwachter

"De Sterrenwachter" is het tweemaandelijks tijdschrift van Urania. Naast praktische informatie over de sterrenwacht, vind je er ook verslagen van projecten en activiteiten, korte sterrenkundige nieuwsflashes, een astronomische kalender en uitgebreide artikels over sterrenkunde, weerkunde en ruimtevaart. De eindredactie is in handen van Hilde Willemsen. De layout wordt verzorgd door Ann Neumüller. Nalezers Walter Simons en Ann Messens (en andere gelegenheidsnalezers) zorgen ervoor dat de teksten in mooi en foutloos Nederlands staan. De redactie is te bereiken via sterrenwachter@urania.be.

Leden krijgen vijfmaal per jaar "De Sterrenwachter" in hun (digitale) brievenbus. Als je ingelogd bent als lid, is het tijdschrift ook raadpleegbaar via deze webpagina!

TIJDELIJKE CORONA-ACTIE

Het mei-juni 2020-nummer van de Sterrenwachter is voor iedereen toegankelijk!  Veel leesplezier!