Bestuurlijke werking

Volkssterrenwacht Urania, voluit Urania, Volkssterrenwacht van Antwerpen, v.z.w, is een vereniging zonder winstoogmerk die onderhevig is aan de wet op de v.z.w.'s van 27 juni 1926 zoals herhaaldelijk gewijzigd. De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur die aangesteld wordt door de algemene vergadering voor een periode van vier jaar.

De statuten bepalen dat de vereniging samengesteld is uit effectieve leden, toegetreden leden en ereleden. De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden, in totaal ongeveer 55 personen. Nieuwe effectieve leden worden voorgesteld en aanvaard door de raad van bestuur. Omdat het effectief lidmaatschap wordt toegekend voor onbepaalde duur, ontstaat er een mix van actieve medewerkers en gewezen medewerkers die wat meer afstand tot de vereniging hebben.

Alle andere leden en cursisten zijn toegetreden leden.

De Raad van Bestuur roept tweemaal per jaar een gewone algemene vergadering samen: éénmaal in het voorjaar voor de goedkeuring van het financieel verslag en het werkingsverslag over het voorbije jaar en éénmaal in het najaar ter goedkeuring van de begroting en het werkingsprogramma voor het volgende jaar. Soms worden buitengewone algemene vergaderingen samengeroepen als de omstandigheden dat vereisen. De algemene vergadering heeft alle bevoegdheden die specifiek in de statuten vermeld staan en dient tevens als klankbord voor de raad van bestuur.

De raad van bestuur bestaat uit minimaal negen en maximaal twaalf bestuurders, verkozen door de algemene vergadering. Hij kiest onder haar leden een voorzitter, ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris. Om de vier jaar is er een algemene verkiezing voor alle mandaten van de raad van bestuur. Bij deze gelegenheid kan elk effectief lid zich kandidaat stellen. Ook de uittredende bestuurders kunnen zich opnieuw kandidaat stellen, ongeacht het aantal termijnen dat ze al vervuld hebben.

Bestanden: 
BijlageGrootte
PDF icon statuten2005.pdf43.47 KB

Is er iets onduidelijk? Heb je een fout gevonden? Mail ons!