Historiek

PH Kuttertelescoop

Volkssterrenwacht Urania, een frisse vijftiger!

Hoe het begon...

Het initiatief tot de oprichting van een volkssterrenwacht in Hove paste in de euforie die
ontstond eind jaren zestig van de vorige eeuw, een periode waarin de pioniers van de ruimtevaart baanbrekend werk
verrichtten.

Op 22 en 29 maart 1969, kort voor de eerste maanlanding, werd een tentoonstelling
georganiseerd door de Vereniging Voor Sterrenkunde. Het was toen dat parochiepriester Hendrik Van Gaal, samen met wetenschapspopularisator Jos Van Limbergen plannen smeedde voor de oprichting van een
volkssterrenwacht in Hove. Pastoor Van Gaal wilde aldus een mogelijkheid tot zinvolle vrijetijdsbesteding en zelfontplooiing aanbieden aan het grote publiek.


In de zomer van 1969 vond in Hove een eerste cursus sterrenkunde plaats en nog voor de officiële oprichting van de Volkssterrenwacht startte, in februari 1970,  de bouw van de observatietoren.
Op 17 april 1970 werd de vzw “Volkssterrenwacht Van Antwerpen” officiëel boven de doopvont gehouden.


De nieuwe sterrenwacht kreeg als naam “Urania”, naar de muze van de sterrenkunde.

 

Urania's geschiedenis in vogelvlucht 

 

 

Meer lezen over Urania's eerste 50 jaren?

Onze 50 ste verjaardag - op 17 april 2020 - viel midden in de corona-lockdown. Van een grote verjaardagsviering was er dus geen sprake. Om de feestelijke gebeurtenis toch niet onopgemerkt te laten voorbijgaan, stelden we een themanummer van ons tijdschrift De Sterrenwachter samen, helemaal gewijd aan ons 50-jarig jubileum!

Lees het themanummer

.....