Werking

 

Volkssterrenwacht Urania, voluit “Urania, Volkssterrenwacht van Antwerpen v.z.w.” is een
vereniging zonder winstoogmerk, opgericht op 17 april 1970.


Urania geniet steun van het Actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie, een initiatief van het
departement IWE van de Vlaamse Overheid. Ook de provincie Antwerpen en de gemeente Hove
ondersteunen de Sterrenwacht

 

Bestuur

Urania wordt beheerd door een Raad van Bestuur die aangesteld wordt door de leden van de
Algemene Vergadering, telkens voor een periode van vier jaar. Urania-bestuurders leveren hun
kennis en expertise als vrijwillig engagement.  

Wie is wie in de Raad van Bestuur?

Team Urania

De dagelijkse leiding van Urania is in handen van de directeur. Hij is tevens het hoofd van het
directieteam.

  • Naast de directeur maken 2 personeelsleden en 2 vrijwilligers deel uit van het directieteam.
     
  • Urania heeft 6 vaste/bezoldigde medewerkers: 1 directeur, 2 educatief medewerkers, 2 administratief medewerkers, 1 coördinator Urania Mobiel en Urania's Astroreizen.

 

De werking van Urania steunt verder op vrijwilligers. Tientallen mensen
zetten zich belangeloos in om de vele activiteiten mogelijk te maken en om ondersteunende taken
uit te voeren.