Geslaagd colloquium op 26 november!

27 november 2023

We blikken terug op geslaagd colloquium en inhuldiging van het Michiel Coignet Observatorium in hartje Antwerpen.

MCC

Enkele medewerkers van onze sterrenwacht hadden zich al enkele jaren tot doel gesteld om de Antwerpse 16e eeuwse wetenschapper Michiel Coignet uit de vergetelheid te halen en hem opnieuw de erkenning te geven die hij tijdens zijn leven in heel de Westerse wetenschappelijke wereld genoot. 

Zondag 26 november ll., ter gelegenheid van de Dag van de Wetenschap, en exact 400 jaar na zijn overlijden, konden een honderdtal aanwezigen nader kennis maken met die figuur van Michiel Coignet. Een aantal prominente sprekers uit diverse sectoren (wiskunde, boekdrukkunst, navigatie, stedebouw en fortificatie) belichten zijn leven en werk als mathematicus, ingenieur, wijnroeier, astronoom, cartograaf en instrumentenmaker.   Als afsluitende spreker van het colloquium belichtte burgemeester – en historicus - Bart De Wever hoe Antwerpen, ondanks de politiek en economisch moeilijke periode eind 16e eeuw, dank zij mensen als Coignet op wetenschappelijk gebied een rol van betekenis bleef spelen. 

 

Dat dit colloquium doorging in een gebouw aan de Zirkstraat 36 in Antwerpen was geen toeval.  Daar is sinds begin vorige eeuw de sterrenwacht van het Koninklijk Sterrenkundig Genootschap van Antwerpen gevestigd. Een sterrenwacht die, na verhuis van het Genootschap naar Brasschaat in de jaren ’80, in onbruik en verval was geraakt.  Urania heeft het beheer van de site overgenomen en zorgt voor een grondige renovatie van de telescopen en de waarnemingskoepel.  Een werk dat in de loop van volgend voorjaar moet afgerond zijn, waarna het observatorium zal ingeschakeld worden in het educatieve programma van Volkssterrenwacht Urania.

Tijdens de recente renovatie van het Antwerpse stadhuis keek burgemeester Bart De Wever vanuit zijn tijdelijk kantoor in de Hofstraat uit op de koepel die op het dak van dat gebouw in de Zirkstraat stond, en heeft hij zich naar eigen zeggen steeds afgevraagd “wat daar nu zou in staan”.  Het was dus een heel tevreden burgemeester die zondag, na zijn lezing op het colloquium,  eindelijk een bezoek kon brengen aan deze honderd jaar oude sterrenwacht.  

 

 

Urania en het Sterrenkundig Genootschap waren dan ook verheugd dat zij op de burgemeester De Wever beroep konden doen om de sterrenwacht van de Zirkstraat officiëel in te huldigden als het “Michiel Coignet Observatorium”.  Zo krijgt Coignet – 400 jaar na zijn overlijden - eindelijk een blijvende herdenking in de stad waar hij leefde en werkte.  “Iedere Antwerpenaar zal vanaf dan in een waardige omgeving kunnen kennismaken met astronomie en de rijke wetenschappelijke geschiedenis van onze stad” aldus Bart De Wever.  Waarna hij er aan toevoegde dat hij de naam Michiel Coignet ook op de reservelijst voor Antwerpse straatnamen heeft geplaatst. 

Antwerpenaren zullen dus, midden in wat ooit het Middeleeuwse stadscentrum was, kunnen komen kijken naar Maan, planeten en sterren.  Dat wordt dan een mooie aanvulling op de kijkavonden op het dak van het MAS die Urania al enkele jaren organiseert tijdens de vakantiemaanden en die gewoon blijven doorlopen.  Meer over dat alles ten gepasten tijde op onze website!

 

 

Meer sfeerbeelden van het Michiel Coignet Colloquium