Een nieuw zonne-observatorium voor Urania?

23 februari 2024

We hebben plannen voor de bouw van een bijkomende waarnemingstoren met zonne-observatorium aan het planetarium. En ze krijgen heel concreet vorm!

Zonne-observatorium

Urania blijft groeien...

De laatste decennia kenden de activiteiten van Urania een continue groei. Dit resulteerde in een groeiende naambekendheid en een ruime belangstelling vanwege het grote publiek en de eigen leden en medewerkers.

Urania stelt vast dat er, ook na de integratie van het planetarium in haar bezoekerscentrum, nog een groeimarge aanwezig is voor het populariseren van sterrenkunde en aanverwanten bij het ruime publiek en dat het voorzien in een zonne-observatorium voor waarnemingen overdag de aangewezen manier is om in te spelen op de noden van dit doelpubliek.

 

Nood aan een nieuwe waarnemingstoren.

De huidige waarnemingstoren is niet ideaal geschikt om dit zonneobservatorium te huisvesten. Daarom dringt een investering in een bijkomende waarnemingstoren zich op om de nodige instrumenten te installeren.  De bezoekers, individueel of in groepsverband, kunnen zo beter doorstromen vanuit de permanente tentoonstellingszaal of het planetarium naar de nieuwe waarnemingstoren.

Er werd een concept uitgewerkt waarbij een nieuwe waarnemingstoren tegen het bestaande planetariumgebouw (gerenoveerd in 2019) wordt aangebouwd en voorzien wordt van telescopen die specifiek gericht zijn op het waarnemen van de zon door de bezoekers overdag en tevens geschikt zijn voor de reguliere avondlijke waarnemingen.

In samenwerking met een architectenbureau werd vervolgens een bouwproject uitgewerkt waarvoor nu een omgevingsvergunning verkregen werd!

 

 

Tags