Europa - Een veelbelovende bestemming voor buitenaards leven

08 december 2023

Europa, een van de 95 bekende manen van Jupiter, is naar voren gekomen als een van de meest veelbelovende plekken in ons zonnestelsel om te zoeken naar tekenen van buitenaards leven. Deze ijskoude maan bevat onder de bevroren buitenkant een enorme ondergrondse oceaan van vloeibaar water, die enkele van de belangrijkste ingrediënten bevat die nodig zijn voor het leven zoals wij dat kennen. Terwijl NASA zich voorbereidt op de lancering van de Europa Clipper-missie in oktober 2024 om deze intrigerende Jupitermaan te bestuderen, is de hoop groot dat Europa microbiële organismen kan herbergen in zijn donkere ondergrondse zeeën.

Europa, maan van Jupiter

Waarom Europa?

Van de vier grote manen van Jupiter die in 1610 door Galileo Galilei werden ontdekt, valt Europa op door zijn gladde, met ijs bedekte oppervlak, doorsneden door lange breuken en richels. Galileo was de eerste die deze scheuren in het oppervlak van Europa waarnam, waarbij hij terecht veronderstelde dat ze zouden kunnen worden veroorzaakt door een ondergrondse oceaan die in wisselwerking staat met de ijzige schil van de maan. Moderne waarnemingen door het Galileo- ruimtevaartuig in de jaren negentig leverden verder bewijs voor een mondiale oceaan, waarbij geologische kenmerken werden geïdentificeerd zoals ijsvlotten en ingestorte oppervlakken die consistent waren met warm ijs dat van onderaf opwelde. Bovendien hebben waarnemingen met de Hubble-ruimtetelescoop pluimen waterdamp gedetecteerd die uit Europa losbarsten, wat bevestigt dat deze oceaan in contact staat met het oppervlak.

Maar waarom denken wetenschappers dat deze oceaan bewoonbaar zou kunnen zijn? Voor het leven zoals wij dat kennen zijn drie belangrijke ingrediënten nodig: vloeibaar water, chemie en een energiebron. Europa vinkt alle drie de vakjes aan. Met een oceaan die meer dan tweemaal zo groot is als alle oceanen op aarde samen, bevat Europa veel vloeibaar water. Dit water staat in wisselwerking met de rotsachtige zeebodem van Europa, waardoor een rijke chemische omgeving ontstaat. De getijdenkrachten veroorzaakt door de zwaartekracht van Jupiter leveren de energie om de oceaan op Europa vloeibaar te houden, terwijl ze ook interne verwarmingsmechanismen aandrijven die hydrothermale ventilatieopeningen op de oceaanbodem zouden kunnen ondersteunen – omgevingen op aarde vol met microbieel leven.

Europa profiteert ook van de aanwezigheid van Jupiter zelf. Het krachtige magnetische veld van de gasreus fungeert als een beschermend schild en weert schadelijke straling van de zon en de omringende ruimte af, die anders het oppervlak en de oceaan van Europa zou kunnen steriliseren. Deze stralingsbescherming maakt de Europese oceaan potentieel gastvrijer dan die van de andere oceaanwerelden Enceladus en Titan.

De zoektocht naar leven

Wanneer de Europa Clipper in 2030 arriveert, zal deze een gedetailleerd onderzoek van Europa uitvoeren om bewijsmateriaal te verzamelen over de samenstelling en dynamiek van de binnenoceaan. Clipper zal 50 keer langs Europa vliegen, waarbij hij hogeresolutiebeelden van het oppervlak verzamelt en een ijsdoordringende radar gebruikt om de oceaandiepte en de morfologie van de zeebodem in kaart te brengen. Deze gegevens zullen helpen bij het identificeren van locaties waar materiaal uit de oceaan beneden is opgestegen en door de ijskorst is gebroken.

Op zijn korte passen kan Clipper mogelijk door de sporadische waterpluimen van Europa vliegen en rechtstreeks de ondergrondse oceaan bemonsteren. Door de chemische samenstelling van deze monsters te analyseren, konden wetenschappers zoeken naar biosignaturen – chemische tekenen van microbieel leven. Op aarde omvatten voorbeelden van biosignaturen bepaalde verhoudingen van elementen en organische moleculen die bijproducten zijn van biologische processen. Wetenschappers hebben gedebatteerd over de beste aanpak om naar biosignaturen op Europa te zoeken. Sommigen pleiten voor het detecteren van complexe organische verbindingen zoals aminozuren, de bouwstenen voor eiwitten die het leven op aarde ondersteunen. Anderen pleiten voor een 'volg de energie'-mantra, waarbij ze op zoek gaan naar methanogenese of andere microbiële stofwisselingen die gebruik maken van Europa's chemische energiegradiënten.

Terwijl de Europa Clipper zich zal concentreren op het analyseren van Europa vanuit een baan om de aarde, denken wetenschappers al na over de volgende fase van Europa-verkenning: het landen van een sonde rechtstreeks op het oppervlak. In de toekomst zou een geavanceerde lander kunnen proberen de ijzige korst van Europa binnen te dringen en een robotonderzeeër in de diepten van de oceaan in te zetten. Dit onderwatervoertuig zou onze eerste directe blik werpen op de buitenaardse zeebodem van Europa, waarbij we foto's zouden maken en monsters zouden verzamelen om te analyseren op eventuele chemische of geologische aanwijzingen van leven.

Uitdagingen en onbekenden

Ondanks het potentieel van Europa blijven veel mysteries over deze maan onopgelost. De exacte dikte, diepte en het zoutgehalte van de mondiale oceaan zijn nog steeds onzeker. De samenstelling en geologie van de Europese zeebodem zijn ook geheel onbekend: is het een rotsachtige zeebodem zoals de aarde of meer modderig of ijskoud? Velen vragen zich ook af of en hoe materiaal en voedingsstoffen tussen de Europese oceaan en het oppervlak circuleren. Het ontrafelen van de complexe dynamiek en interne structuur van Europa zal van cruciaal belang zijn voor astrobiologen om de potentiële bewoonbaarheid ervan te begrijpen.

De stralingsomgeving rond Europa vormt een uitdaging voor zowel orbiters als potentiële landers. De intense stralingsgordels van Jupiter kunnen na verloop van tijd de elektronica van ruimtevaartuigen beschadigen. Het landen en uitvoeren van oppervlaktesondes op Europa zal ook uiterst moeilijk zijn gezien de harde straling. Ingenieurs zullen manieren moeten vinden om gevoelige elektronica tegen straling te beschermen en tegelijkertijd landers en onderzeeërs moeten ontwerpen die duurzaam genoeg zijn om de zware omstandigheden van Europa te overleven.

Uiteindelijk blijft de vraag naar het leven op Europa open. Maar Europa vertegenwoordigt tot nu toe onze beste kans om de fundamentele vraag te beantwoorden: zijn wij alleen in het universum? De komende Europa Clipper-missie en de voorgestelde vervolgverkenning van Europa willen de hele mensheid betrekken bij deze historische zoektocht naar buitenaards leven in onze kosmische achtertuin.

Vertaler
Jan Vyvey
Bron
newspaceeconomy.ca