Grenzen

De Oortwolk

De Oortwolk is een immense hoeveelheid komeetkernen die een uitgestrekt gebied omheen ons zonnestelsel bevolkt. De binnengrens van dit gebied bevindt zich op 2000 tot 5000 AE. Over de buitengrens is er nog heel wat onzekerheid, maar de meeste onderzoekers schatten dit op 50.000 AE (0,79 lichtjaar).

In tegenstelling tot bijna alle andere objecten van het zonnestelsel bevindt de Oortwolk zich niet alleen op of in de buurt van het vlak van de ecliptica: het is een echte wolk, helemaal rondom de zon. Dat komt doordat de kometen hier maar weinig ondervinden van de aantrekkingskracht van de zon: hun banen zijn erg onstabiel, zodat ze elkaars zwakke aantrekkingskracht kunnen voelen en zich willekeurig in alle richtingen verspreiden.

Het lijkt erop dat de Oortwolk voornamelijk bestaat uit steenklompen die dichter bij de zon werden gevormd, in de buurt van Uranus en Neptunus. Op de enorme afstand dat de Oortwolk zich van de zon bevindt, kan zich immers onmogelijk nog genoeg materiaal in de accretieschijf hebben bevonden om ijsdwergen te vormen (zoals bij de Kuipergordel wel het geval is). De Oortwolk zou dus bestaan uit planetesimalen die uit het centrum van het zonnestelsel naar buiten toe werden gekatapulteerd. Hun snelheid was echter niet hoog genoeg om aan de zwaartekracht van de zon te ontsnappen, zodat ze in een baan rond het zonnestelsel terecht kwamen.

Dat de Oortwolk af en toe kometen terug naar het centrum van het zonnestelsel stuurt, is bekend: doordat de banen van al deze objecten zo onregelmatig zijn, gebeurt het al eens dat één ervan in een baan terecht komt die naar de zon toeloopt.