Radioastronomie

 

"Kijken" naar radiogolven

De werkgroep Radioastronomie voert radioastronomische waarnemingen uit.

Daar waar bij de Werkgroep Algemene Sterrenkunde (WGAS) de nadruk ligt op het waarnemen met optische telescopen, vangen de radioastronomen radiogolven op, met specifieke schotelantennes. Die radiogolven vertellen wat er in de ruimte omgaat. De werkgroep kijkt vooral naar de radiogolven die door atomaire waterstof (H) uitgezonden wordt. Atomaire waterstof is overal aanwezig in de ruimte, bijvoorbeeld in de spiraalarmen van de Melkweg.

 

Met eigen gebouwde interferometer!

De apparatuur die hiervoor nodig is, wordt door de werkgroepleden zelf gebouwd!

Urania's Radio-Observatorium is gevestigd op onze wetenschappelijke site in Broechem. Hier bouwden de leden van de werkgroep Radioastronomie 2 parabool-antennes, die samen een interferometer vormen.

Dit project startte in 2012 en wordt nog steeds verder uitgebouwd!  

 

Magnetometer

Ook registreert de Werkgroep Radioastronomie sinds 2010 continu de verschillen in sterkte die optreden in het magnetisch veld van de aarde met een magnetometer.  Die bevond zich eerst op de site van het Fort Van Lier, maar is nu naar de site van Broechem verhuisd. Daar is een proefopstelling gemaakt waarbij de magnetometer uitgebreid werd met een derde sensor.  

Werkgroepleider: Jef Clevers

Contact: info@urania.be

 

-----------------------------------------------------

 

Samenwerking met VVS-werkgoep Radioastronomie

De Werkgroep Radioastronomie van Urania werkt zeer uitgebreid samen met de Werkgroep Radioastronomie van de VVS.

 

Samenwerking met LiRa

Sinds april 2009 is er een nauwe samenwerking met de vzw LiRa (Lierse Zendamateurs).