Theoretische Fysica

 

Sedert zijn totstandkoming in 2004 heeft de werkgroep theoretische fysica zich verdiept in diverse onderwerpen zoals:

 • De unificatie van de natuurkunde met bijhorende natuurconstanten;
 • De Cabibbo rotatie binnen de discipline kernfysica. Met dit mechanisme kan verklaard worden hoe quarksmaken in elkaar kunnen overgaan door de zwakke wisselwerking;
 • Het standaardmodel van de deeltjesfysica;
 • Relativistische zwaartekracht en toepassingen in de sterrenkunde;
 • De Lagrangiaan voor de Maxwell-vergelijkingen;
 • Het foto-elektrisch effect;
 • Brachistochrone;
 • Hybridisatie van het watermolecule;
 • Emergente zwaartekracht of de theorie van Erik Verlinde.
 • Kwantumveldentheorie aan de hand van het boek “Robert D. Klauber-Student Friendly Quantum Field Theory-Sandtrove Press (2013)” maar uitgebreid aangevuld met de nota’s van Patrick Bakx.

 

Na een lange periode van inactiviteit ten gevolge van corona kwam de werkgroep op 15 september 2022 opnieuw samen. Na een prachtige wiskundige analyse van starre lichamen uiteen gezet door Patrick Bakx  werd er gebrainstormd over de herstart  van de werkgroep, wat tenslotte eindigde in een planning voor het werkjaar 2022-2023. 

Zoals van oudsher worden onze samenkomsten gepland op donderdagavond en gaan ze vanaf 20 uur door in het auditorium van Urania.

 

De werkgroep wil zich niet beperken tot theorie, maar ook aanbelanden bij concrete voorbeelden uit de praktijk, zodat we tot een beter inzicht komen. Als dit ook jouw verlangen is en je bent lid van Urania dan verwelkomen je graag in onze werkgroep. Na een eenvoudig e-mailtje, krijg jij een uitnodiging voor al onze samenkomsten.

Contactadrestheoretischefysica@urania.be

 

RECENTE ACTIVITEITEN

LaTeX is een gratis computerprogramma dat wordt gebruikt om technische en wetenschappelijke documenten te maken waarbij de nadruk vooral ligt op de inhoud van het document. Het is een opmaaktaal, die de gebruiker in staat stelt om een wetenschappelijk document op te stellen waarbij zowel Griekse letters, wiskundige formules van verzamelingen tot de moeilijkste integralen kunnen gehanteerd worden. Het werken met LaTeX is verschillend van de functionaliteit binnen tekstverwerkingssoftware (b.v. Microsoft Word) waar het resultaat onmiddellijk zichtbaar is (WYSIWYG), maar met één druk op de groene knop krijg je de pagina met jouw artikel te zien.  Als je grote, complexe documenten moet maken (boeken, wetenschappelijke rapporten, enz.) of documenten die veel wiskundige vergelijkingen bevatten, overweeg dan het gebruik LaTeX.

De PowerPoint-presentatie horende bij deze voordracht kan hier  gedownload worden. 

 

 

 

GEPLANDE ACTIVITEITEN

D

Donderdag 28 maart 2024: André Van Assche - samenvatting van de wiskundige begrippen die nodig zijn om inzicht te krijgen in de kwantummechanica. Om het eenvoudig te houden, bekijken we de fotonpolarisatie.

Donderdag 18 april 2024: Patrick Bakx gaat verder met de algemene relativiteitstheorie.

Donderdag 16 mei 2024: Patrick Bakx gaat verder met de algemene relativiteitstheorie.

 

 

 

Activiteiten tijdens het werkjaar 2022-2023

 • Tijdens het werkjaar 2022-2023 hebben we de syllabus “Relativistische zwaartekracht en toepassingen in de sterrenkunde” van Peter Camps opnieuw doorgenomen. Omdat we er vanuit gaan dat de wiskundige kennis van onze leden het niveau van het secundair onderwijs haalt, werd er in eerste instantie een uitgebreide wiskundige opleiding tensorrekening gegeven.
 • Donderdag 10 november 2022: Patrick Bakx gaf een demonstratie van de talloze mogelijkheden, die het programma “Mathematica” biedt.
 • Donderdag 8 december 2022: Kennismaking met het gebruik van Artificiële Intelligentie voor beeldherkenning. (Gastspreker Tomas)
 • Donderdag 26 januari 2023: Speciale en Algemene relativiteit – deel 1
 • Donderdag 9/02/2023: Speciale en Algemene relativiteit – deel 2
 • Donderdag 2/03/2023: Speciale en Algemene relativiteit – deel 3
 • Donderdag 16/03/2023: Speciale en Algemene relativiteit – deel 4
 • Donderdag 30/03/2023: Speciale en Algemene relativiteit – deel 5
 • Donderdag 20/04/2023: Speciale en Algemene relativiteit – deel 6
 • Donderdag 4/05/2023: Speciale en Algemene relativiteit – deel 7